• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu 86 bài tập tự luận Tài chính tiền tệ (có đáp án tham khảo)

HaYeNguyen

Thành Viên Tích Cực
#1
Bài 1.
Ông An gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng với lăi suất 10%/năm (lăi kép), 5 năm sau ông gửi thêm 50 triệu. Hỏi ông An sẽ nhận được bao nhiêu tiền vào:
a) Cuối năm thứ 10
b) Cuối năm thứ 15
(339,9 ; 547,4)

Bài 2.
Cô Lan muốn có 100 triệu đồng sau 4 năm để mở cửa hàng kinh doanh, hỏi ngay bây giờ cô phải gởi vào Ngân hàng bao nhiêu tiền nếu:
a) Lăi suất tiền gửi là 1%/tháng, ghép lăi hàng tháng
b) Lăi suất tiền gửi là 3%/quí, ghép lăi hàng quí
c) Lăi suất tiền gửi là 12%/năm, ghép lăi hàng năm
(62,03; 62,32; 63,6)

Bài 3.
Tính giá trị tương lai của chuỗi tiền đều cuối kỳ 5 kỳ hạn, biết lăi suất là 8% /kỳ, số tiền mỗi kỳ là : 500 triệu đồng, nếu đó là chuỗi tiền đầu kỳ thì giá trị tương lai của chuỗi là bao nhiêu?
(2.933,3 ; 3.167,96 )

Bài 4.
Tính giá trị tương lai của chuỗi tiền cuối kỳ 10 kỳ hạn, biết số tiền mỗi kỳ trong 5 kỳ đầu là: 200 triệu, trong 5 kỳ cuối là : 400 triệu, lăi suất là : 9%/ kỳ
(4.235,53)

Bài 5.
Xác định giá trị hiện tại của chuỗi tiền đều cuối kỳ 10 hạn, số tiền mỗi kỳ là : 400 triệu, lăi suất chiết khấu là : 10%/ kỳ, nếu đó là chuỗi tiền đầu kỳ thì giá trị hiện tại của chuỗi là bao nhiêu?
(2.457,83 ; 2.703,61)

Bài 6.
Xác định giá trị hiện tại của chuỗi tiền cuối kỳ 10 kỳ hạn, với số tiền mỗi kỳ trong 5 kỳ đầu là : 300 triệu, 5 kỳ cuối : 600 triệu hạn, biết lăi suất chiết khấu là 10%/ kỳ.
(2.549,5 )

Bài 7.
Công ty A cần 50 tỷ đồng sau 10 năm để hoàn trái cho trái chủ, hỏi mỗi năm cho tới thời điểm hoàn trái, công ty phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết lần gửi đầu tiên là một năm sau thời điểm hiện tại, lăi suất ngân hàng là 8%/ năm, lăi được nhập vốn theo năm
(3,45)

Bài 8 .
Công ty ABC cần 100 tỷ sau 20 năm, hỏi mỗi năm công ty phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền? biết lăi suất ngân hàng là 9% / năm, lăi được nhập vốn theo năm, kỳ gửi đầu tiên là một năm sau thời điểm hiện tại, số tiền gửi mỗi năm trong 10 năm đầu gấp 2 lần số tiền gửi mỗi năm trong 10 năm cuối
(2,295 ; 1,1475)

Bài 9.
Ông Hải đem 50 triệu đồng gởi vào Ngân hàng, 5 năm sau tổng số tiền nhận được là 81,93 triệu đồng (gồm cả vốn gốc và lăi), hỏi lăi suất hiệu dụng của khoản tiền gửi này là bao nhiêu %/quí ? Biết ngân hàng ghép lăi hàng quí
(2,5%)

Bài 10.
Doanh thu bán hàng năm 2005 của công ty B là 3.000 tỷ đồng, năm 2000 là : 1.500 tỷ, cho biết tốc độ tăng trưởng b́inh quân doanh thu của công ty là bao % / năm? Có người cho rằng:” Trong 5 năm doanh thu tăng gấp đôi, nghĩa là tăng 100% trong 5 năm, do vậy nếu chia 100% cho 5, ta sẽ được tốc độ tăng b́nh quân là 20%/ năm” Theo anh ( chị) phát biểu đó đúng hay sai?
( Sai , 14,87%)
 
Top