• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle
#1
Đề tài: Ảnh hưởng của quảng cáo tới tâm lý người tiêu dùng (38 trang)

MỤC LỤC​
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: NỘI DUNG
I. CÁC KHÁI NIỆM CÔNG CỤ
1. Khái niệm ảnh hưởng
2. Khái niệm quảng cáo và quảng cáo thương mại
3. Khái niệm tâm lý
4. Khái niệm người tiêu dùng
II. MỘT SỐ NÉT CHUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
2.1. Tâm lý người tiêu dùng thích mua hàng và sử dụng dịch vụ có hình thức đẹp
2.2. Người tiêu dùng yêu cầu hàng phải bền, có chất lượng tốt
2.4. Tâm lý ngưòi tiêu dùng thích hàng hóa có tính thực dụng cao
2.5. Tâm lý người tiêu dùng hay chạy theo xu thế chung và các mốt”
2.6.Tâm lý người tiêu dùng thích khẳng định mình qua hàng hoá
III. QUẢNG CÁO LÀ MỘT QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG
3.1: Nguồn, người nhận, các giác quan cảm nhận
3.2. Thông điệp và các yếu tố chứa đựng thông điệp
3.3 :Thông điệp nhận được
3.4. Đáp ứng và phản hồi
IV. CƠ SỞ TÂM LÝ CỦA QUẢNG CÁO
4.1. Hiệu quả tâm lý của quảng cáo thương mại
4.2. Gây chú ý
4.3. Khơi gỢi liờn tưởng
4.4. Tăng tỡnh cẢm
4.5. Tăng mức ghi nhỚ.
V. ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ CỦA QUẢNG CÁO ĐẾN TÂM LÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG
5.1. Ngưỡng cảm giác
5.2. Tác động âm tính của quảng cáo tới tâm lý người tiêu dùng
5.3. Tác động dương tính của quảng cáo tới tâm lý người tiêu dùng
5.4. Ảnh hưởng của một số loại hình quảng cáo tới tâm lý người tiêu dùng
VI. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LÀM QUẢNG CÁO
6.1.Các yếu tố tác động vào quảng cáo.
6.2. Cách thức lựa chọn phương tiện quảng cáo
 

Đính kèm

#2
mình là sinh viên năm 2, đang rất cần tài liệu về môn học hành vi người tiêu dùng để ôn thi và ảnh hưởng của quảng cáo tới tâm lí của người tiêu dùng. Rất mong kilobooks gửi cho mình sớm nhất. Vô cùng cảm ơn ban quản trị nhiều, mình sẽ giới thiệu web cho bạn bè. email nhận tài liệu: taythi_289@yahoo.com. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ!
 
#3
I. lời tựa.
Quỏ trỡnh sống của con người là một chuỗi những nhu cầu và sự thỏa món nhu cầu. Một khi nhu cầu này được thỏa món thỡ nhu cầu kia lập tức xuất hiện.Thỏa món nhu cầu đú của con nguời, hàng húa ngày càng ra đời rầm rộ, phỏt triển cả về số lượng và chất lượng. Nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cỏc nhà sản xuất ra sức tỡm mọi chiến lược để cạnh tranh nhằm bỏn được nhiều sản phẩm thu lợi nhuận về cho cụng ty. Một trong những chiến lược cạnh tranh lành mạnh đú là quảng cỏo
Từ thế kỷ trước quảng cỏo đó luụn được coi là phương phỏp cạnh tranh đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh chớnh là bởi nú đó tỏc động được đến tõm lý người tiờu dựng bằng cỏch kớch thớch tõm lý và dựa trờn cơ sở cơ chế lõy lan.
Một thực tế cho thấy là ở đõu cú hoạt động sản xuất kinh doanh thỡ ở đú cú quảng cỏo. Quảng cỏo đem lại lợi nhuận cho nhà kinh doanh bằng cỏch thỳc đẩy nhu cầu mua hàng của người dõn. Càng xõy dựng được chiến dịch quản cỏo ấn tượng thỡ hàng hỏo càng bỏn được nhiều, thị trươngf càng được mở rộng. Trỏi lại hàng húa cú tốt đến mấy mà khụng quảng cỏo thỡ thị trường cũng khụng thể mở rộng vỡ người tiờu dựng khụng biết đến sản phẩm mà mua. Như vậy cú thể thấy giữa quảng cỏo và hành vi tiờu dựng cú mối quan hệ chặt chẽ, quyết định đến nhau. Xỏc định được tầm quan trọng của quảng cỏo là nhà sản xuất kinh doanh đó thành cụng được một nửa
Hiểu được tầm quan trọng trờn của quảng cỏo đến hành vi nguời mua của người tiờu dựng lớn như vậy nờn em đó chọn đề tài của mỡnh là “Ảnh hưởng của quảng cáo tới tâm lý người tiêu dùng” để một lần nữa đựoc hiểu hơn về vấn đề này.
II. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài niên luận là “ảnh hưởng của quảng cáo Thương mại đến tâm lý người tiêu dúng” cho nên mục đích mà em muốn hướng tới là:
Xác định sự ảnh hưởng cụ thể của quảng cáo đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng có tâm lý tiếp nhận hay không tiếp nhận đối với các quảng cáo.
Tại sao quảng cáo lại ảnh hưởng đến tấm lý mua hàng của người tiêu dùng.
Biểu hiện ra bên ngoài của sự ảnh hưởng ấy là gì ? Mua hay không mua hàng?
Một quảng cáo đạt hiệu quả phải như thế nào? Có các yếu tố nào chi phối hiệu quả quảng cáo.
Tóm lại mục đích chung nhất là làm rõ tầm quan trọng của quảng cáo, từ đó giúp con người có cái nhìn đúng đắn hơn về quảng cáo hiện nay.


Phần 2:Nội dung nghiờn cứu
I: Các khái niệm công cụ

1. Khái niệm ảnh hưởng:
1.1 Khái niệm:
ảnh hưởng là một trong những cơ chế tâm lý căn bản được một số chuyên ngành như tâm lý học xã hội, tâm lý học quản trị kinh doanh quan tâm nghiên cứu.
Trong tâm lý học xã hội thuật ngữ “ảnh hưởng ” chỉ một cách rất rộng tới cáI thực tế là hành vi của một người trở thành chỉ dẫn định hướng cho hành vi của một người khác. Do đó có thể nói rằng ảnh hưởng xã hội bao trùm tất cả những gì tạo ra một thay đổi về hành vi dựa vào những sức ép chi phối trong một bối cảnh nhất định.
Trong ngành tâm lý học quản trị kinh doanh khái niệm “ảnh hưởng” cũng được hiểu là một cơ chế tâm lý tạo ra thay đổi về thái độ, hành vi của con người trước một lĩnh vực nào đó của quản trị kinh doanh
1.2 Mô hình ảnh hưởng
1.2.1 Bắt chước và lây truyền
Quan điểm của Tarde (1903): Bắt chước là quá trình căn bản của hiện thực xã hội. Nó có tính năng động và tuyển chọn, và không thể được định nghĩa chỉ như sự sao chép một hành vi khác. Nó không phải là bản sao đơn giản mà là một sự sản xuất độc đáo. Như vậy bắt chước là phát triển những khuôn mẫu ứng sử hành vi cho phép hành động một cách có hiệu quả và hài lòng
Quan điểm của Lebon: khái niệm lây truyền xã hội cho rằng những xúc cảm và ý kiến giao tiếp với nhau sẽ được nhân lên và củng cố. Có một sự lưu thông tình cảm giữa những cá nhân trong hệ thống xã hội. Điều này chứng tỏ các hiện tưng xã hội không chỉ được giải thích bằng cưỡng bức mà bằng cả khả năng của một số giá trị hay ý kiến làm cho cá nhân noi theo.
Theo đó trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo sẽ tác động đên quá trình” bắt chước” của người tiêu dùng và theo cơ chế lây truyền mà ảnh hưởng tới phạm vi người mua rộng.
 
Top