• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Bài tập lớn học kì môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (9 điểm)- Đánh giá chế độ thừa kế tài sản hương hỏa trong bộ Quốc triều hình luật

Barrenchen

Thành Viên KiloBooks
#1
LỜI MỞ ĐẦU
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I, THẾ NÀO LÀ THỜ CÚNG, HƯƠNG HỎA?
II, CHẾ ĐỘ THỪA KẾ TÀI SẢN HƯƠNG HỎA TRONG BỘ QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT

1.Về số lượng tài sản hương hỏa
2. Về trật tự truyền ruộng đất hương hỏa
3. Về lập thừa tự
III, ĐÁNH GIÁ VỀ CHẾ ĐỘ THỪA KẾ TÀI SẢN HƯƠNG HỎA TRONG BỘ QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT.
1.Về giá trị nội dung.
2, Về trình độ lập pháp
IV. LIÊN HỆ PHÁP LUẬT NƯỚC TA HIỆN NAY
KẾT LUẬN


Quốc triều hình luật là bộ luật cổ xưa nhất còn lưu giữ được đầy đủ cho tới ngày nay, không những thế nó còn được ghi nhận là bộ luật kinh điển của pháp luật phong kiến Việt Nam. Bộ luật này sau khi xây dựng đã được ban hành lần đầu dưới thời vua Lê Thái Tông và được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện qua nhiều triều vua Lê sơ. Quốc triều hình luật bao gồm 13 chương, được ghi chép trong 6 quyển với 722 điều. Tuy mang tên là “hình luật” nhưng nội dung của nó chi phối gần hết các quan hệ hình sự, hành chính, dân sự trong đó không thể không kể đến chế định về thừa kế - điểm nổi bật nhất của luật pháp triều Lê. Trong đó, chế độ thừa kế tài sản hương hỏa cũng được ghi nhận là một bộ phận quan trọng của chế định này. Vì vậy ,em đã chọn đề bài : “Đánh giá chế độ thừa kế tài sản hương hỏa trong bộ Quốc triều hình luật
 
Top