• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Bài tập nhóm môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (9 điểm) - Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam

Barrenchen

Thành Viên KiloBooks
#1
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I, Cơ sở lý luận
1, Định nghĩa Bộ máy nhà nước
2, Định nghĩa nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
II, Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam.
1. Nguyên tắc liên kết dòng họ
1.1. Cơ sở của nguyên tắc
1.2. Nội dung của nguyên tắc
1.3. Biểu hiện của nguyên tắc
1.4 Đánh giá nguyên tắc
2. Nguyên tắc tôn quân quyền
2.1. Cơ sở của nguyên tắc
2.2. Nội dung của nguyên tắc
2.3. Biểu hiện của nguyên tắc
2.4 Đánh giá nguyên tắcKẾT BÀI

Mỗi quốc gia, mỗi đất nước để có thể tồn tại và phát triển được đều cần có một bộ máy nhà nước chặt chẽ, gắn bó và có sự thống nhất từ trung ương tới địa phương. Tuy nhiên thì mỗi nhà nước sẽ có một bộ máy nhà nước đặc trưng riêng, bộ máy nhà nước được tổ chức như thế nào còn phụ thuộc vào từng thời kỳ lịch sử cụ thể và đều mang nét đặc trưng của thời kỳ đó. Nhà nước thời phong kiến của Việt Nam cũng không ngoại lệ, mỗi đời vua, mỗi triều đại lại có cách tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước riêng của thời kỳ đó. Việc xây dựng bộ máy nhà nước cũng phải đáp ứng được yêu cầu của từng thời kì, đáp ứng được những nguyên tắc tổ chức nhất định. Với nhu cầu tìm hiểu thêm về tổ chức bộ máy nhà nước thời phong kiến, bài tập nhóm của chúng em quyết định chọn đề tài “Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam
 

kilobook94

Thành Viên KiloBooks
#2
Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
 
Top