• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Bản chất giai cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam

UyUy

Thành Viên KiloBooks
#1
[TABLE]
[TR]
[TD]A.MỞ ĐẦU
B.NỘI DUNG
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] I. Bản chất giai cấp của Đảng cộng sản Việt Nam[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11 1 Cơ sở hình thành bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2 Đảng cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công
nhân[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3 Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 4 Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân
trong giai đoạn hiện nay
C. KẾT LUẬN
Tóm lại, Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Để thực hiện Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế đưa nước ta thoát khỏi nước nghèo trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 thì việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là hết sức quan trọng, thực tiễn đang đặt ra cho Đảng cộng sản Việt Nam nhiều việc phải làm. Chúng ta tin tưởng rằng với những thành tựu đã đạt được trong quá khứ và với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng cách mạng tiên phong của thời đại.

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top