• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Bản sắc văn hoá Mường cổ truyền và xu hướng biến đổi hiện nay

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Bản sắc văn hoá Mường cổ truyền và xu hướng biến đổi hiện nay[/h]

Mục Lục

A. Tổng quan nghiên cứu
B. Nội dung nghiên cứu

[h=3]Chương I. Văn hoá và bản sắc dân tộc của văn hoá[/h]
I. Khái niệm văn hoá và bản sắc dân tộc của văn hoá
II. Tộc Mường và bản sắc văn hoá Mường

[h=3]Chương II. Hệ giá trị văn hoá Mường cổ trường và những biến đổi[/h]
I. Hệ giá trị văn hoá vật chất
II. Hệ giá trị văn hoá tinh thần
III. Tổng quát xu hướng biến đổi của bản sắc văn hoá Mường hiện nay và những dự báo

[h=3]Chương III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá Mường trong giai đoạn hiện nay[/h]
I. Căn cứ xây dựng hệ giải pháp
II. Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu

Lời kết
Danh mục tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Văn hoá Mường là một văn hoá tộc người đã sớm khẳng định bản sắc riêng. Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiện nay, tộc Mường là tộc người còn giữ được nhiều mối liên hệ nhất với văn hoá Đông Sơn, nền văn hoá gắn với thời đại Hùng Vương của dân tộc. Bản sắc văn hoá Mường cổ truyền do vậy vừa là cầu nối để tìm hiểu văn hoá quá khứ vừa là cơ sở Mường và là chủ thể quan trọng nhất của cộng đồng văn hoá các dân tộc Việt Nam hiện nay.
Để khẳng định bản sắc một văn hoá tộc người đòi hỏi phải có sự phát triển, sàng lọc, tích tụ của hàng năm lịch sử. Bản sắc văn hoá của dân tộc Mường được sinh thành từ văn hoá Việt cổ, phát triển và được bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến trước 1945.
Cuộc sống luôn vận động, biến đổi, sự vận động, biến đổi của văn hoá là một tất yếu trong sự phát triển, song đó phải là một biến đổi hợp quy luật, biến đổi tự phát luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà bản sắc văn hoá Mường hiện nay thực sự đang đứng trước những nguy cơ đó. Văn hoá Mường đang biến đổi, nhiều giá trị đặc sắc của văn hoá Mường đang biến dạng, thậm chí mất đi với tốc độ phi mã dưới tác động của kinh tế thị trường, của quá trình đô thị hoá, của xu thế hội nhập và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.
 

Đính kèm

Top