• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Bình luận về những cơ hội và thách thức của các nước đang phát triển khi tham gia vào GPA 1994

vanluy92

Thành Viên Chính Thức
#1
LỜI MỞ ĐẦU:
Hiện nay, càng ngày càng nhiều quốc gia đang phát triển tham gia vào hiệp định mua sắm chính phủ (GPA) của WTO. Hơn thế nữa là hiệp định này cũng ngày càng được sửa đổi, cải tiến để phù hợp với các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, việc tìm hiểu để nắm rõ những cơ hội, thách thức trước khi tham gia vào hiệp định này của các quốc gia là điều vô cùng cần thiết. Việt Nam ta cũng đang xem xét trong việc tham gai vào hiệp định này; sau đây em xin trình bày đề tài: “Bình luận về những cơ hội và thách thức của các nước đang phát triển khi tham gia vào GPA 1994”.
NỘI DUNG:
I. Khái quát chung về hiệp định mua sắm chính phủ
1. Tổng quan
NỘI DUNG:
I. Khái quát chung về hiệp định mua sắm chính phủ
1. Tổng quan
2. Phạm vi điều chỉnh
II. Những cơ hội và thách thức của các nước đang phát triển khi tham gia vào GPA 1994
1. Những cơ hội khi tham gia GPA của các nước đang phát triển
2. Những thách thức khi tham gia GPA của các nước đang phát triển
KẾT LUẬN:
 

Đính kèm

Top