• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận BT học kì Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

uglyboy47

Thành Viên KiloBooks
#1
I.Mở đầu
Sau nhiều năm bôn ba ở các nước tư bản chủ nghĩa và thuộc địa, nguyễn ái quốc đã từng kết luận rằng: mặc dù màu da khác nhau, nhưng trên đời này chỉ có hai loại người, một bên là những kẻ áp bức áp bóc lột và một bên là những người bị áp bức bóc lột.Đúng vậy, sau bao nhiêu năm chịu cảnh khốn cùng, nhân dân ta đã biết bao nhiêu lần đứng lên để đấu tranh giành lại quyền tự do, quyền làm chủ, quyền sống cho chính bản thân mình. Bao nhiêu người yêu nước như phan bội châu, phan châu trinh, bao nhiêu cuộc đấu tranh đã diễn ra nhưng tất cả đều thất bại và chìm trong biển máu. Lý do là gì? .
.
 

Đính kèm

Top