• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận BT học kì Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

uglyboy47

Thành Viên KiloBooks
#1
Ngày 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu khách quan củalịch sử, mở ra một bước ngoặt quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Với cươnglĩnh đúng đắn, Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lơicủa cách mạng nước ta, là nhân tố quyết định phương hướng phát triển và đưa đếnthắng lợi trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sựra đời của ĐCSVN có những yếu tố cấu thành phù hợp với quy luật chung ra đời các đảng cộng sản trên thế giới nhưngcũng có thêm yếu tố cấu thành mang nét đặc thù.
 
Top