• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận BT nhóm 1 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

uglyboy47

Thành Viên KiloBooks
#1
A. LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử thành lập Đảng cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với công lao của Nguyễn Ái Quốc. Người đóng vai trò rất to lớn đối với việc thành lập Đảng nói chung và trong Hội nghị thành lập Đảng nói riêng. Chính vì vậy trong bài tập nhóm này, chúng em sẽ phân tích “Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam”.
.
 
Top