• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận BT nhóm 2 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội

uglyboy47

Thành Viên KiloBooks
#1
A. LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta lựa chọn kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn. Nó không chỉ tồn tại khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa(XHCN). Đảng ta chủ trương xây dựng và phát triển ở nước ta trong thời kỳ quá độ là một nền KTTT định hướng CNXH. Đó là một sáng tạo trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, trong bài tập nhóm này chúng em xin được phân tích đề tài: “Nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội.”.
.
 
Top