• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đoàn Văn Phúc
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
I. Tóm tắt về nhiệm vụ và việc triển khai đề tài
1. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.4. Quy trình thực hiện đề tài
1.5. Một số tác động của kết quả nghiên cứu
1.6. Thời gian, lực lượng và kinh phí thực hiện
1.7. Những điểm mới của đề tài
II. Tóm tắt trong tổng quan nghiên cứu bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam
2.1. Đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc ở Việt Nam với vị thế chức năng của chúng
2.2. Vị thế chức năng của tiếng Việt với tư cách ngôn ngữ quốc gia ở vùng ĐTTS
2.3. Vị thế chức năng của ngôn ngữ ĐTTS
2.4. Vấn đề ngôn ngữ “ phổ thông vùng”
2.5. Vấn đề các ngôn ngữ có nguy cơ tiêu vong
2.6. Kết luận
2.7. Kiến nghị


[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Các ngôn ngữ ở Việt Nam thuộc 5 ngữ hệ: Hán-Tạng, Thai-Kađai, Hmông-Dao, (Hmông-Miền), Nam Đảo và Nam Á. Vì vậy nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ (CHNN) ở Việt Nam là một việc hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến cơ sở để xây dựng chính sách ngôn ngữ (CSNN) ở quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ. Trong nghiên cứu CHNN, một trong những vấn đề quan trong nhất là chỉ cho ra được vị thế, chức năng của các ngôn ngữ đan tộc thiểu số (DTTS) bảo tồn sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
 

Đính kèm

Top