• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Các giải pháp cơ bản để tiến tới thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
Các giải pháp cơ bản để tiến tới thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

Thông tin tài liệuChủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Đình Thành, Lưu Thị Thu ThủyMục lục


Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm y tế toàn dân


1. Những vấn đề lý luận cơ bản về BHYT
2. Bảo hiểm y tế toàn dân và kinh nghiệm của một số nước về BHYT toàn dân


Chương 2. Một số nét về thực trạng hoạt động và phát triển của BHYT ở Việt Nam


1. Đặc điểm ra đời của chính sách BHYT ở Việt Nam
2. Sự phát triển của BHYT ở Việt Nam
3. Một số nhận xét về hoạt động của BHYT ở Việt Nam trong thời gian qua


Chương 3. Một số giải pháp cơ bản nhằm tiến tới thực hiện BHYT toàn dân


1. Một số quan điểm xung quanh vấn đề tiến tới thực hiện BHYT toàn dân
2. Xây dựng chế độ BHYT cơ bản làm nền móng cho việc thực hiện BHYT toàn dân
3. Các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT
4. Mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ y tế, thuốc men và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT
5. Ban hành pháp luật về BHYT và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện BHYT toàn dân
6. Hoàn thiện tổ chức, nâng cao vai trò và trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam trong tiến trình thực hiện BHYT toàn dân
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời mở đầuChăm sóc sức khỏe cộng đồng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của mỗi quốc gia và được coi là một trong những mục tiêu chiến lược.Đối với Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoách hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sử dụng những phương thức quản lý thích hợp để thực hiện nhiệm vụ này lại càng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng hơn. Bởi vì một mặt chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển nền kinh tế quốc dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định chính trị và phát triển xã hội, nhưng mặt khác vẫn phải đảm bảo vững chắc mạng lưới an sinh xã hội, đảm bảo công bằng cũng như mọi điều kiện phát triển toàn diện cho từng thành viên trong cộng đồng xã hội.
Điều này được thể hiện rất rõ trong nghị quyết của đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần IX là: “Thực hiện đồng bộ các chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế, đặc biệt là cơ sở. Xây dựng một số trung tâm y tế chuyên sâu. Đẩy mạnh sản xuất dược phẩm, bảo đảm các loại thuốc thiết yếu đến với mọi địa bản dân cư. Thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe; đổi mới cơ chế chính sách viện phí, có chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân”
 

Đính kèm

Top