• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Các loại hình Bảo hiểm nhân thọ

mrszerono11

Thành Viên Tích Cực
#1
Các loại hình Bảo hiểm nhân thọ


1. Bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp tử vong
Đây là loại hình phổ biến nhất trong Bảo hiểm nhân thọ và được chia
thành hai nhóm .
a.Bảo hiểm tử kỳ .
Được ký kết Bảo hiểm cho cái chết xẩy ra trong thời gian quy định
của hợp đồng . Nếu cái chết không xẩy ra trong thời gian đó thì người
được bảo hiểm không nhận được bất kỳ một khoản phí nào từ số phí
Bảo hiểm đã đóng . Ngược lại ,nếu cái chết xẩy ra trong thời gian có hiệu
lực của hợp đồng ,thì người Bảo hiểm phải có trách nhiệm thanh toán số
tiền Bảo hiểm cho người thụ hưởng quyền lợi Bảo hiểm được chỉ định .
Đặc điểm .
- Thời hạn Bảo hiểm xác định
- Trách nhiệm và quyền lợi mang tính tạm thời
- Múc phí Bảo hiểm thấp vì không phải lập lên quỹ tiết
kiệm cho người được bảo hiểm.
Mục đích .
- Bảo đảm cho các chi phí mai táng ,chôn cất
- Bảo chợ cho gia đình và người thân trong mốt thời gian
ngắn
- Thanh toán các khoản nợ nần về những khoản vay hoặc
thế chấp của người được Bảo hiểm .
Bảo hiểm tử kỳ còn được đa dạng hoá thành các loại hình sau:
ã Bảo hiểm tử kỳ cố định :Có mức phí Bảo hiểm và số tiền Bảo hiểm
không thay đổi tróng suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng .Mức phí
thấp nhất và người Bảo hiểm không thanh toán khi hết hạn hợp đồng .
Hợp đồng hết hiệu lực nếu sau ngày gia hạn hợp đồng không nộp phí
Bảo hiểm . Loại này chủ yếu nh m thanh toán cho các khoằản nợ tồn
đọng trong trườn hợp người được Bảo hiểm bị tử vong.
ã Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục : Loại này có thể tái tục vào ngày kết
thúc hợp đồng và không yêu cầu có thêm b ng chằứng nào về sức khoẻ
của người được Bảo hiểm , nhưng có sự giới hạn về độ tuổi (thường
độ tuổi tối đa là 65 tuổi). Tại lúc tái tục , phí Bảo hiểm tăng nên vì độ
tuổi của người được bảo hiểm tăng nên.
ã Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi : Đây là loại hình Bảo hiểm tử kỳ
cố định nhưng cho phép người được Bảo hiểm có sự lựa chọn có thể
chuyển đổi một phần hay toàn bộ hợp đồng đang có hiệu lực thành
một hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ trọn đời hay Bảo hiểm nhân thọ
hỗn hợp tại một thời điểm nào đó khi hợp đồng đang còn hiệu lực . Phí
 

Đính kèm

Top