• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Báo Cáo Các quan điểm phân tích và đánh giá trong thẩm định dự án

xeddap

Cộng Tác Viên
#1
Tên đề tài
Các quan điểm phân tích và đánh giá trong thẩm định dự án

MỤC LỤC

PHẦN 1 : CÁC QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 1
I. Trên phương diện nhà nước 1
II. Trên phương diện chủ đầu tư. 3
III. Trên phương diện ngân hàng 3
1. Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của các dự án. 4
2. Thẩm định về khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của một dự án 6
3. Thẩm định về phương diện kỹ thuật 7
4. Thẩm định về phương diện tổ chức và quản lý thực hiện dự án 9
5. Thẩm định về mặt tài chính của dự án. 9
6. Thẩm định hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội. 9
7. Thẩm định về biện pháp bảo đảm tiền vay: 10


PHẦN 2:Liên hệ: Dự án đầu tư đổi mới thiết bị dệt kim điện tử 11
I. Trên phương diện nhà nước 11
II. Trên phương diện góc độ chủ đầu tư 11
III. Trên phương diện ngân hàng 15
1.Cơ sở pháp lý của dự án 15
2.Thẩm định sự cần thiết của dự án 16
3. Thẩm định trên phương diện thị trường: 16
4. Thẩm định phương diện kỹ thuật: 16
5. Thẩm định trên phương diện tổ chức quản lý nhân sự của dự án 18
6.Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay 18
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top