• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Chính sách đối ngoại của việt nam với trung quốc thời kì kháng chiến chống mỹ 1954-1975

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
Mục lục
I –Bối cảnh lịch sử giai đoạn 1954 -1975 . 3
II – Chính sách đối ngoại của Việt Nam . 4
III – Triển khai chính sách 8
IV – Đánh giá . 10
V – Tổng kết . 12
3

I –Bối cảnh lịch sử giai đoạn 1954 -1975
1. Thế giới.
Trên thế giới, chiến tranh lạnh, cuộc đối đầu giữa 2 phe là xã hội chủ
nghĩa và tư bản chủ nghĩa đang trong giai đoạn căng thẳng. Một trong hai
cường quốc thời đó là Mỹ đang thi hành chiếc lược toàn cầu với tham
vọng tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, dập tắt phong trào cách mạng đang lan
rộng và lôi kéo, khống chế đồng minh như Tây Âu và Nhật Bản. Nhưng
Mỹ cũng vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế cũng như bản thân
nước Mỹ về cuộc chiến tranh tại Việt Nam.
Còn đối với cường quốc còn lại là Liên Xô, thập niên 1960 là thời kỳ
nở rộ của khối xã hội chủ nghĩa và đã xuất hiện mầm mống chia rẽ giữa
hai cường quốc hàng đầu trong khối là Liên Xô và Trung Quốc về các
vấn đề tư tưởng, đường lối cách mạng. Trung Quốc cạnh tranh vai trò
lãnh đạo phe Xã hội chủ nghĩa với Liên Xô. Còn tại Châu Á, châu Phi và
khu vực Mỹ latin thì phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ.

2. Việt Nam
2.1. Tình hình chiến sự trong nước:
Sau hiệp định Geneva, Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền Nam – Bắc tại
vĩ tuyến 17. Kháng chiến chống Mỹ bắt đầu và có thể chia thành 4 giai đoạn.
Từ năm 1954 đến 1959, đây là giai đoạn Mỹ - Diệm biến miền Nam Việt
Nam từ một chiến trường chống chủ nghĩa thực dân thành một chiến trường
phản kích lại lực lượng cách mạng. Giai đoạn 1960 – 1965 miền Bắc công
khai hậu thuẫn Cộng sản miền Nam và bắt đầu đem quân thâm nhập miền
Nam. Giai đoạn 1965 – 1968 là giai đoạn ác liệt nhất của Chiến tranh Việt
Nam mà người Mỹ gọi là Chiến tranh cục bộ. Giai đoạn 1968 – 1972 là giai
đoạn "sau Mậu Thân" hay giai đoạn "Việt Nam hóa chiến tranh", giai đoạn Hoa Kỳ rút dần khỏi chiến trường Việt Nam. Và cuối cùng, từ năm 1973 –
1975 là giai đoạn kết thúc chiến tranh vì với sự ra đi của quân viễn chinh
Hoa Kỳ thì kết cục cho Chiến tranh Việt Nam đã rõ ràng.

2.2 . Tình hình quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Từ năm 1954 đến 1964, phía Trung Quốc hòa hoãn với Mỹ và tìm cách
tăng ảnh hưởng tại Đông Nam Á và Nam Á. Điều này đi ngược lại lợi ích
của nhân dân Việt Nam. Từ năm 1964 đến1969, Trung Quốc tiến hành đại
cách mạng văn hóa, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, chống Liên Xô, phá hoại
cách mạng thế giới. Cụ thể, Trung Quốc đã bật đèn xanh cho Mỹ xâm lược
Việt Nam và phá hoại mọi hoạt động ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược.
Từ năm 1969 đến1973, Trung Quốc công khai câu kết với Mỹ xâm lược, phá
hoại cách mạng ba nước Đông Dương. Từ năm 1973 đến 1975, Trung Quốc
xâm chiến lãnh thổ Việt Nam gây căng thẳng biên giới, cản trở Việt Nam
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà và lôi kéo ngụy quyền
chống lại cuộc tổng tiến công nổi dậy của nhân dân miền Nam. Cùng thời
gian này, căng thẳng xuất hiện khi Trung Quốc coi Việt Nam như là công cụ
của Liên Xô để bao vây Trung Quốc và việc Trung Quốc ủng hộ Khmer đỏ
cũng dấy lên sự nghi ngờ từ phía Việt Nam.
 
Top