• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Sách Chính sách phát triển vùng của Italia

maconck

Thành Viên Tích Cực
#1
[SIZE=2.5]Chính sách phát triển vùng của Italia
TS. Bùi Nhật Quang: “Chính sách phát triển vùng của Italia”, Hà Nội, 2007, 244 trang, khổ 14,5x20,5cm
Sự chênh lệch phát triển vùng hiện không chỉ là vấn đề riêng của Italia, mà còn là mối quan tâm của nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Cho dù mức độ tương đồng giữa Italia và một quốc gia đang phát triển như Việt Nam là không nhiều, nhưng những hiểu biết về cách làm của Italia, đặc biệt là các nội dung điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế vùng cũng là những bài học gợi mở có giá trị nhất định.
Với mục đích cung cấp thông tin về thực trạng phát triển kinh tế vùng cũng như các chính sách, cách thức điều chỉnh, can thiệp của Chính phủ Italia để từ đó Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển.
Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Khái niệm vùng, chính sách phát triển vùng và các đặc điểm kinh tế – xã hội tạo tiền đề cho chính sách phát triển vùng của Italia. Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế vùng của Italia. Chương 3: Một số đánh giá chung.[/SIZE]
 

Đính kèm

Top