• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!

Đề Án Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN[/h][h=2][/h]Mục Lục

[h=3]Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu[/h]
1.1 Khái quát tình hình về công tác lưu trữ tài liệu và vai trò của nó trong đời sống xã hội
1.2 Nội dung của công tác lưu trữ
1.3 Sự cần thiết phải xác định giá trị tài liệu
1.4 Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu
1.5 Các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài liệu
1.6 Phương pháp xác định giá trị tài liệu
1.7 Ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ

[h=3]Chương 2. Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu tại Kiểm toán Nhà nước[/h]
2.1 Tổ chức hệ thống công tác lưu trữ tài liệu của KTNN
2.2 Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu tại KTNN
2.3 Đánh giá thực trạng công tác lưu trữ của KTNN

[h=3]Chương 3. Xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục và thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán Nhà nước[/h]
3.1 Phân loại tài liệu lưu trữ
3.2 Danh mục và thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN
3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác xác định giá trị tài liệu và thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN
3.4 Những giải pháp thực hiện việc xác định giá trị tài liệu và thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN

Kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời Mở ĐầuTrong suốt quá trình hoạt động của các cơ quan, nhiều loại tài liệu đã được hình thành nhằm mục đích khác nhau, do chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan quy định. Trong đó, có những tài liệu sau khi đã giải quyết xong công việc thì không còn sử dụng đến nữa, nhưng cũng có nhiều tài liệu cần được lưu giữ lại để sử dụng tiếp theo yêu cầu công tác và quy định của luật pháp. Vì vậy, trước khi đưa vào bảo quản trong các kho lưu trữ những tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, cũng như những tài liệu khác, cần có sự lựa chọn trên cơ sở xác định giá trị của những tài liệu đó. Thông qua việc xác định giá trị tài liệu nhằm phân loại và chọn ra những tài liệu có giá trị để đưa vào bảo quan sử dụng lâu dài, còn những tài liệu không cần thiết thì lập Hội đồng tiêu huỷ để giải phóng không gian dành cho các tài liệu khác. Vì thế, việc xác định giá trị tài liệu để đưa vào lưu trữ những tài liệu đã trở thành một nhiệm vụ tất yếu khách quan của công tác lưu trữ.
 

Đính kèm

Top