• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Công ty quản lý quỹ và thực trạng hoạt động của các công ty quản lý quỹ trên thị trường chứng khoán việt nam thời gian qua

hanguyen2301

Thành Viên KiloBooks
#1
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA


I. Công ty quản lý quỹ

1. Khái niệm công ty quản lý quỹ
2. Những lĩnh vực đầu tư của các công ty quản lý quỹ
1. Phân loại công ty quản lý quỹ
2. Hoạt động của công ty quản lý quỹ
3. Mô hình hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư
4. Vai trò của công ty quản lí quỹ

II.Thực trạng của các công ty quản lý quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua
1. một số công ty quản lý quỹ:
2. Các công ty quản lý quỹ và lợi nhuận của các công ty quản lí quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua
3. So sánh giữa công ty quản lý quỹ Việt Nam, liên doanh và nước ngoài ở Việt Nam:
 

Đính kèm

Top