• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Cụm bài số 2 - Quốc phòng - An Ninh

xuanhai266

Thành Viên Mới
#1
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
CỤM BÀI SỐ 2
[h=1]Bài A3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.[/h][h=1]Câu 1: Làm rõ những đặc trưng cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân.[/h][h=1]Câu 2: Nêu những nội dung cơ bản trong xây dựng tiền lực quốc phòng? Phân tích làm rõ nội dung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần.[/h][h=1]Bài A6: Kết hợp phát triển KTXH với củng cố quốc phòng – an ninh.[/h][h=1]Câu 1: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cỗ quốc phòng – an ninh ở Việt Nam.[/h][h=1]Câu 2: Làm rõ nội dung kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong các vũng kinh tế trọng điểm?[/h][h=1]Bài A7: Nghệ thuật quân sự Việt Nam.[/h][h=1]Câu 1: Nêu những nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên ta. Phân tích nội dung nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.[/h][h=1]Câu 2: Phân tích làm rõ tính đúng đắn của chiến lược quân sự trong nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.[/h]
 

Đính kèm

hoanghuongtuan

Thành Viên KiloBooks
#19
Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
 
Top