• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành

vinhnhu11

Thành Viên Tích Cực
#1
Dề tài : Đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà ThànhMỤC LỤC​
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ TIấU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1. Khỏi niệm và vai trũ của tiờu thụ sản phẩm. 3
1.1.1.Khỏi niệm tiờu thụ sản phẩm. 3
1.1.2.Vai trũ tiờu thụ sản phẩm. 5
1.2. Nội dụng tiờu thụ sản phẩm. 6
1.2.1.Nghiờn cứu thị trường. 7
1.2.2.Xõy dựng chiến lược và lập kế hoạch tiờu thụ. 8
1.2.3.Phối hợp và tổ chức thực hiện cỏc kế hoạch. 9
1.2.4.Phân tích, đánh giá hoạt động tiờu thụ. 10
1.3. Cỏc yờu tố ảnh hưởng đến tiờu thụ gạch Block của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành. 13
1.3.1.Cỏc yếu tố thuộc môi trường kinh doanh 13
1.3.2.Cỏc yờỳ tố thuộc tiềm lực của cụng ty. 14
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIấU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH. 20
2.1. Khỏi quỏt về Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành. 20
2.1.1.Giới thiệu về Cụng ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển hà Thành. 20
2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Cụng ty. 24
2.1.3.Kết quả kinh doanh của Cụng ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Hà Thành 28
2.2. Thực trạng tiờu thụ gạch Block tại Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành. 30
2.2.1. Đặc điểm và quy trỡnh sản xuất gạch Block. 30
2.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm gạch Block. 30
2.2.1.2. Quy trỡnh sản xuất gạch Block 33
2.2.2.Hoạch định chiến lược tiờu thụ sản phẩm . 34
2.2.3.Thực trạng tiờu thụ gạch Block của Cụng ty. 36
2.2.3.1. Khối lượng tiêu thụ. 36
2.2.3.2. Khỏch hàng của Cụng ty. 37
2.2.3.3. Cơ cấu sản phẩm gạch. 38
2.2.3.4. Phương thức tiêu thụ gạch Block. 40
2.2.3.5. Hiệu quả tiờu thụ gạch Block. 42
2.2.3.6. Năng lực cạnh tranh tiêu thụ gạch Block của Công ty trên thị trường . 44
2.2.4. Kết quả tiờu thụ gạch Block của Cụng ty. 44
2.2.4.1. Kết quả tiờu thụ gạch Block của Cụng ty. 44
2.2.4.2. Kết quả tiờu thụ gạch Block theo nhúm sản phẩm. 48
2.3. Đánh giá về hoạt động tiờu thụ gạch Block tại Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành. 50
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIấU THỤ GẠCH BLOCK TẠI CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH. 53
3.1. Định hướng phỏt triển của Cụng ty. 53
3.1.1.Đánh giá tiềm năng thị trường. 53
3.1.2.Định hướng phỏt triển sản xuất kinh doanh của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành. 59
3.2. Một số giải phỏp nhằm đẩy mạnh tiờu thụ gạch Block tại Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành. 60
3.2.1.Tăng cường nghiờn cứu thị trường. 60
3.2.2.Hoàn thiện chiến lược Marketing 62
3.2.2.1. Chiến lược sản phẩm 63
3.2.2.2. Chiến lược giá cả 64
3.2.2.3. Chiến lược phân phối 66
3.2.2.4. Chiến lược xúc tiến 67
KẾT LUẬN 71
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top