• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Đề cương bài giảng tâm lí học đại cương

pilot

đang tập lái
#1
TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Số tiết: 45 (3 đvht). Trong đó:
Lí thuyết, thảo luận và bài tập: 42 tiết
Kiểm tra: 3 tiết
A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
SV nắm được các khái niệm cơ bản: hoạt động, giao tiếp, nhân cách, ý thức, nhận thức, tình cảm, ý chí , các qui luật cơ bản về tâm lí, từ đó có cơ sở tiếp tục học các học phần khác: Tâm lí học lứa tuổi sư phạm, Giáo dục học và phương pháp dạy học bộ môn.
2. Về kỹ năng:
SV có khả năng vận dụng kiến thức Tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành tâm lí học, giải thích các hiện tượng tâm lí và các biểu hiện đa dạng của nó theo quan điểm khoa học; có kỹ năng vận dụng liến thức tâm lí học vào việc học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện bản thân.
3. Về thái độ:
Học phần này góp phần hình thành ở SV thái độ yêu thích môn học, bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu người, tự hào về nghề dạy học.
B. NỘI DUNG CHÍNH
Chương 1. Tâm lí học là một khoa học
Chương 2. Hoạt động và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức
Chương 3. Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
Chương 4. Hoạt động nhận thức
Chương 5. Tình cảm và ý chí
Chương 6. Trí nhớ
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
1. Diễn giảng nêu vấn đề
2. Vấn đáp tìm tòi
3. Thảo luận nhóm
4. Thực hành
5. Kiểm tra
6. Sử dụng sách và trích dẫn
D. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Giáo trình
- Đề cương bài giảng
- Kế hoạch giảng dạy
- Tài liệu tham khảo
- Những câu chuyện, tình huống sư phạm
- Phiếu hỏi
- Giấy A4, A0, bút dạ
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tâm lí học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), NXB ĐHSP 2004.
2. Tâm lí học - Phạm Minh Hạc (chủ biên)- NXB ĐHQG 2005.
3. Tâm lí học đại cương - Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), NXB GD 2001.
4. Bài tập thực hành Tâm lí học - Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), NXBGD 1990.
5. Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm- A.V.Petropxki - NXBGD 1982 (Đặng Xuân Hoài dịch).
6. Tâm lí học - Tài liệu đào tạo GVTH (Nguyễn Quang Ủân chủ biên) - NXB GD 2007
 
Top