• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Đề cương môn học Báo chí và các loại hình nghệ thuật

Mua_toc_roi

Thành Viên Tích Cực
#1
§ Khoa Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình mỹ học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000
§ Tạ Văn Thành, Đại cương mỹ học, Tủ sách Đại học Hùng Vương, Tp. Hồ Chí Minh, 1998
§ Đào Duy Thanh, Mỹ học đại cương, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2002
§ Đỗ Văn Khang – Đỗ Huy, Mỹ học Mác Lênin, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985
§ I.A.Lukin, Nguyên lý mỹ học Mác – Lênin, Nxb Sách giáo khoa Mác – Lênin, Hà Nội, 1984PGS-TS Nguyễn Văn Huyên chủ biên, Văn hoá thẩm mỹ và sự phát triển con người Việt Nam trong thế kỷ mới, Viện Văn hoá và Nxb Văn hoá, Hà Nội, 2001
(trong các sách tham khảo trên, sinh viên nhớ chú trọng những phần: Hình tượng nghệ thuật, thị hiếu thẩm mỹ và các loại hình nghệ thuật)
§ Sách về các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh
§ Những bài báo viết về nghệ thuật trên các tạp chí chuyên ngành và các chuyên mục văn hoá nghệ thuật của báo hàng ngày
 

Đính kèm

Top