• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Đề cương môn học Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông

Mua_toc_roi

Thành Viên Tích Cực
#1
1. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
§ Bài giảng: Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông
- Sách và tài liệu tham khảo:
§ Claudia Mast, Truyền thông đại chúng – Những kiến thức cơ bản, Nxb Thông tin, Hà Nội, 2003
§ Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang, Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2005
§ E.P. Prôkhôrốp, Cơ sở lý luận báo chí, tập 1 và tập 2, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2004
§ Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004
§ Philippe Breton - Serge Proulx, Bùng nổ truyền thông, sự ra đời một ý thức hệ mới, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 1996
§ Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001
§ Joseph Straubhaar – Robert La Rose, Media Now
 

Đính kèm

Top