• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Đề cương môn học Đạo đức nghề nghiệp nhà báo

Mua_toc_roi

Thành Viên Tích Cực
#1
1. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
§ Tập bài giảng môn Đạo đức nghề nghiệp nhà báo
- Sách và tài liệu tham khảo:
§ Khoa Triết học – Học viện viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình đạo đức học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000
§ GS.TSKH Huỳnh Khái Vinh (chủ biên), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001
§ Tô Tử Hạ, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thảo, Đạo đức trong nền công vụ, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội, 2002
§ Nhiều tác giả, Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994
§ Nhiều tác giả, Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội, 1998
§ M.I.Sostak, Phóng sự: Tính chuyên nghiệp và đạo đức, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003 (chương III, phần III)
§ Jean Luc Martin-Lagardette, Hướng dẫn cách viết báo, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003 (chương V)
§ V.V.Vôrosilop, Nghiệp vụ báo chí- lý luận và thực tiễn, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2004 (chương V)
§ Claudia Mast, Truyền thông đại chúng – những kiến thức cơ bản, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003 (chương I,II,III)
§ E.P.Prôkhôrôp, Cơ sở lý luận của báo chí, tập 2, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2004 (chương V)
 

Đính kèm

Top