• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Đề cương môn học Kỹ năng khai thác thông tin trên internet

Mua_toc_roi

Thành Viên Tích Cực
#1
CHƯƠNG I: Các vấn đề cơ bản về trình duyệt Web
- Cơ chế định địa chỉ trong Internet
- Kết nối Internet như thế nào?
- Cấu hình và sử dụng Microsoft Internet Explorer
- Lưu trữ và tổ chức các địa chỉ trang Web dùng Internet Explorer
- Lưu trữ văn bản và hình ảnh trên các trang Web dùng Internet Explorer
- Cấu hình và sử dụng Mozilla Firefox
- Lưu trữ và tổ chức các địa chỉ trang Web dùng Mozilla Firefox
- Lưu trữ văn bản và hình ảnh trên các trang Web dùng Mozilla Firefox
CHƯƠNG II: Email
- Cấu hình và sử dụng Outlook Express để gửi, nhận và in e-mail
- Tạo và quản lý sổ địa chỉ trong Outlook Express
- Cấu hình và sử dụng Hotmail, Yahoo, Gmail để gửi, nhận và in e-mail
- Tạo và quản lý sổ địa chỉ trong Hotmail, Yahoo, Gmail
CHƯƠNG III: Tìm kiếm trên Web
- Xác định câu hỏi cần khám phá
- Làm thế nào để lập kế hoạch tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi
- Dùng Web search engines, Web directories và Web metasearch engines một cách hiệu quả
- Dùng các biểu thức logic và kỹ thuật lọc để cải thiện kết quả tìm kiếm
- Dùng các tùy chọn nâng cao trong Web search engines
- Đánh giá giá trị và chất lượng của các tài nguyên tìm kiếm được
CHƯƠNG IV: Tải và lưu trữ dữ liệu
- Khảo sát cách dùng một phần mềm FTP client và trình duyệt để truyền tập tin
- Điều khiển một FTP site dùng trình duyệt
- Nén, giải nén các tập tin và kiểm tra virus
- Cài đặt và dùng phần mềm nén
CHƯƠNG V: Truyền thông với nhiều người trên Internet
- Dùng Mailing Lists, Newsgroups và Newsfeeds
- Đăng ký vào và tách ra khỏi một mailing list
- Gửi thông báo đến một mailing list
-
- Cấu hình một tài khoản tin tức dùng chương trình e-mail
- Gia nhập và tách khỏi một newsgroup
- Trả lời và thông báo đến Usenet newsgroups
-
- Khảo sát Really Simple Syndication (RSS)
- Tìm kiếm newsfeeds về một chủ đề xác định
- Tìm các bản tổng hợp
 
Top