• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Đề cương môn học Xã hội học về truyền thông đại chúng

Mua_toc_roi

Thành Viên Tích Cực
#1
1. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
§ Tập bài giảng môn Xã hội học về truyền thông đại chúng
- Sách và tài liệu tham khảo:
§ TS. Nguyễn Minh Hòa, Xã hội học - Những vấn đề cơ bản, ĐH.KHXH&NV, TP.HCM, 1997, 210 trang.
§ TS. Trần Hữu Quang, Xã hội học báo chí, Nxb Trẻ, Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, TP.HCM, 2006, 501 trang
§ TS. Trần Hữu Quang, Chân dung công chúng truyền thông, Nxb TP.HCM, 2001, 307 trang
§ Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, 289 trang
§ Philippe Breton, Serge Proulx, Bùng nổ truyền thông, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1996, 402 trang
§ Michael Schudson, Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003
§ Khoa Báo chí, ĐHKHXH&NV Hà Nội, Báo chí – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 1, 2, 3, 4, 5
§ Viện ngân hàng thế giới, Quyền được nói – Vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển kinh tế, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2006
 

Đính kèm

Top