• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Báo Cáo Đề tài máy phát FM

phapdp1991

Thành Viên KiloBooks
#1
MỤC LỤC
CHƯƠNG DẪN NHẬP
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2.LÝ DO CHON ĐỀ TÀI
1.3.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1.4.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG II: PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA MÁY PHÁT FM TRONG CUỘC SỐNG
2.1.Giới thiệu
2.2.Đặc tính kỹ thuật và truyền sóng máy phát FM
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KỸ THUẬT ĐIỀU TẦN
3.1.Kỹ thuật điều tần
3.2.Phổ của dao động điều tần
3.3.Mạch điện điều chế FM
CHƯƠNG IV: Phân Tích Máy Phát Thanh FM
4.1.Sơ đồ khối của máy phát FM
4.2.Chức năng các khối
CHƯƠNG V:pHÂN TÍCH SƠ LưỢC CÁC LINH KIÊN SỬ DỤNG TRONG MẠCH PHÁT FM
5.1.Transistor
5.2.Cuộn dây
5.3.Diode Varicap(Varactor)
CHƯƠNG VI:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH
6.1.Sơ đồ mạch
6.2.Hoạt động
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thư Viện Điện Tử www.KILOBOOKS.com
 

Đính kèm

Top