• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Báo Cáo Đề tài máy phát FM

phapdp1991

Thành Viên KiloBooks
#1
MỤC LỤC
CHƯƠNG DẪN NHẬP
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2.LÝ DO CHON ĐỀ TÀI
1.3.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1.4.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG II: PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA MÁY PHÁT FM TRONG CUỘC SỐNG
2.1.Giới thiệu
2.2.Đặc tính kỹ thuật và truyền sóng máy phát FM
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KỸ THUẬT ĐIỀU TẦN
3.1.Kỹ thuật điều tần
3.2.Phổ của dao động điều tần
3.3.Mạch điện điều chế FM
CHƯƠNG IV: Phân Tích Máy Phát Thanh FM
4.1.Sơ đồ khối của máy phát FM
4.2.Chức năng các khối
CHƯƠNG V:pHÂN TÍCH SƠ LưỢC CÁC LINH KIÊN SỬ DỤNG TRONG MẠCH PHÁT FM
5.1.Transistor
5.2.Cuộn dây
5.3.Diode Varicap(Varactor)
CHƯƠNG VI:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH
6.1.Sơ đồ mạch
6.2.Hoạt động
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thư Viện Điện Tử www.KILOBOOKS.com
 

Đính kèm