• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Đề thi 50 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ (có đáp án)

HaYeNguyen

Thành Viên Tích Cực
#1
Câu 1
Đặc điểm nào sau đây đúng với cổ phiếu ưu đãi:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thường [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]d. a và b [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 2
Lãi suất:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Phản ánh chi phí của việc vay vốn [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Cả a và b [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 3
Ngân hàng nào là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Ngân hàng Ngoại thương [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Ngân hàng Đầu tư phát triển [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]d. Ngân hàng Sacombank [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 4
Để lập quỹ dự phòng bắt buộc, doanh nghiệp phải lấy từ nguồn nào sau đây:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Doanh thu [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Vốn chủ sở hữu [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Lợi nhuận ròng [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]d. Vốn pháp định [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 5
Chính sách tiền tệ KHÔNG sử dụng công cụ:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Nghiệp vụ thị trường mở [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Tái chiết khấu thương phiếu [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Tỷ lệ dự trữ quá mức [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 6
Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Tiền học phí [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Tiền gửi thanh toán [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Séc [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 7
Xác định vòng quay vốn của một doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = 8 tỷ VNĐ?
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. 1.60 [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. 2.05 [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. 2.50 [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]d. 4.00 [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 8
Mục đích chính của bảo hiểm là:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Huy động vốn để đầu tư trên thị trường tài chính [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Ổn định kinh doanh và đời sống cho người mua bảo hiểm [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. a và b [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 9
Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền KHÔNG cần hiện diện thực tế:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Thước đo giá trị [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Phương tiện thanh toán [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Phương tiện trao đổi [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]d. Phương tiện cất trữ [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Câu 10
Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để bù đắp bội chi NSNN ở Việt Nam trong những năm 1990:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]a. Phát hành tiền [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]b. Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]c. Phát hành tín phiếu NHTW [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]d. Vay nợ [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Sửa lần cuối:
Top