• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Di chuyển lao động quốc tế Những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, tác động chủ yếu

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Báo cáo tóm tắt: Di chuyển lao động quốc tế: Những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, tác động chủ yếu[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bình Giang
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
1. Lý do và mực đích nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu của đề tài
6. Về một số khai niệm được sử dụng trong báo cáo này
7. Kết cấu của báo cáo này


[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Lao động là một trong ba nhân tố sản xuất chình (nhân tố còn lại là vốn và nghệ thuật). Trong khi di chuyển vốn xuyên quốc gia đã được nhiều nghiên cứu ở việt nam đề cập đến, thì di chuyển lao động quốc tế lại chưa được quan tâm thích đáng.
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Do đó, di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối với kinh tế - Xã hội Việt Nam. Từ nhiều năm nay, chính sách xuất khẩu lao động là một trong những chính sách kinh tế quan trọng của đất nước.
 

Đính kèm

Top