• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
Di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên
Mục Lục

Chương 1. Những đặc điểm của nền văn hoá Chăm


I. Nguồn gốc và địa bàn thành phố
II. Tôn giáo tín ngưỡng
III. Kiến trúc và điêu khắc

Chương II. Điều kiện địa lý tự nhiên và quá trình nghiên cứu văn hoá Chăm ở Phú Yên


I. Điều kiện địa lý tự nhiên của tỉnh Phú Yên
II. Quá trình nghiên cứu văn hoá Chăm ở Phú Yên

Chương III. Di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên


A. Di tích kiến trúc
I. Di tích đền Tháp
II. Di tích thành cổ
III. Các loại di tích khác

B. Di tích điêu khắc
I. Di tích điêu khắc đá
II. Di tích điêu khắc bằng đất Nung
III. Di tích điêu khắc bằng kim loại

Chương IV. Vị trí và mối quan hệ của các di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên với các di tích văn hoá Chăm ở miền Trung


Chương V. Giải pháp bảo tồn và phát huy tác dụng các di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên


1. Cơ sở pháp lý
2. Những quan điểm xung quanh kỹ thuật xây dựng tháp Chăm
3. Một số giải pháp

Chương VI. Ý nghĩa của di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên


1. Ý nghĩa về lịch sử, văn hoá
2. Ý nghĩa về kinh tế du lịch

Phụ lục


Lời Mở ĐầuVăn hoá Chăm là một nền văn hoá lớn từng đóng một vị trí quan trọng trong suốt một thời gian dài trên dải đất miền Trung. Những giá trị của văn hoá Chăm đã góp phần tạo nên một nền văn hoá phong phú, đa dạng của các cộng đồng tộc người cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày nay, những di tích văn hoá Chăm đã trở thành một phần di sản của nền văn hoá Việt Nam và di sản văn hoá của thế giới.
Phú Yên là một tỉnh nằm trong vùng phân bố của di tích văn hoá Chăm, trong hơn một thế kỷ qua, đã có một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về loại hình di tích này, nhưng nhìn chung sự hiểu biết về di tích văn hoá Chăm trên địa bàn Phú Yên vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, đây là loại hình di tích có vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu lịch sử, văn hoá trên vùng đất Phú Yên. Chính vì vậy, đề tài khoa học “Di tích văn hoá Chăm ở Phú Yên” đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho phép thực hiện từ tháng 7/2003 nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình di tích văn hoá Chăm, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 

Đính kèm

Top