• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Diễn đàn khu vực ASEAN – ARF (ASEAN Regional Forum)

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
Mở Đầu

Từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, đứng trước rất nhiều nguy cơ
truyền thống và phi truyền thống, các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong khu
vực Châu Á Thái Bình Dương đã có sự thay đổi lớn trong tư duy an ninh. An
ninh toàn diện và an ninh hợp tác dần chiếm ưu thế trong quá trình định hình
chính sách an ninh trong khu vực. “ASEAN tích cực nêu ra các sáng kiến an
ninh một phần nhằm tìm kiếm vai trò an ninh mới của mình sau Chiến tranh
lạnh mặt khác để cho phương Tây thấy rằng sự cố kết của họ sẽ buộc phương
Tây phải quan tâm đến”
1
. Kết quả cuối cùng là sự ra đời của một số cơ chế đa
phương, và Diễn đàn hợp tác an ninh Thái Bình Dương (ARF) là một trong cơ
chế đa phương duy nhất chuyên trách về an ninh trong khu vực.
2

Mở Đầu

Từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, đứng trước rất nhiều nguy cơ
truyền thống và phi truyền thống, các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong khu
vực Châu Á Thái Bình Dương đã có sự thay đổi lớn trong tư duy an ninh. An
ninh toàn diện và an ninh hợp tác dần chiếm ưu thế trong quá trình định hình
chính sách an ninh trong khu vực. “ASEAN tích cực nêu ra các sáng kiến an
ninh một phần nhằm tìm kiếm vai trò an ninh mới của mình sau Chiến tranh
lạnh mặt khác để cho phương Tây thấy rằng sự cố kết của họ sẽ buộc phương
Tây phải quan tâm đến”
1
. Kết quả cuối cùng là sự ra đời của một số cơ chế đa
phương, và Diễn đàn hợp tác an ninh Thái Bình Dương (ARF) là một trong cơ
chế đa phương duy nhất chuyên trách về an ninh trong khu vực.
I. Sự hình thành và phát triển của ARF
Tiền đề của ARF bắt nguồn từ những nền móng sau:
Thứ nhất, có thể nói ý tưởng khởi đầu cho việc thành lập ARF bắt đầu từ cuộc
họp cấp cao ASEAN IV tại Singapore vào tháng 1 năm 1992, khi đó Thủ

1 ARF và vai trò của ASEAN trong diễn đàn, Luận Thùy Dương Tướng Singapore Goh Chok Tong đề cập đến hợp tác an ninh thông qua đối
thoại với các nước ngoài khu vực.
Thứ hai, tại cuộc họp được tổ chức lần đầu tiên giữa các quan chức cấp cao
ASEAN và các nước thành viên đối thoại với ASEAN (ASEAN – PMC) tại
Singapore vào tháng 5 năm 1993 đã nêu rõ việc mở rộng cơ chế PMC để bàn
về an ninh.
Thứ ba, tại cuộc họp ASEAN PMC vào tháng 7 năm 1993: 18 nước thành
viên thống nhất sẽ tổ chức một cuộc họp riêng của tất cả các ngoại trưởng
tham dự ASEAN và Hội nghị sau Hội nghị Ngoại trưởng PMC. Cuộc họp này
sẽ được gọi là ARF đầu tiên sẽ diễn ra ở Bangkok vào tháng 7 năm 1994.
Như vậy, có thể nói Hội nghị thành lập ARF là do các nước ASEAN đưa ra
và cơ cấu của ARF được sử dụng theo cơ cấu của ASEAN – PMC. Các
Ngoại trưởng ASEAN đã tuyên bố “ARF có thể trở thành Diễn đàn tham
khảo ý kiến có hiệu quả ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương để thúc đẩy đối
thoại mở về hợp tác an ninh và chính trị trong khu vực”
2
.
Sáng kiến ARF sở dĩ được các nước tham gia ASEAN – PMC dễ dàng chấp
nhận vì trước hết ARF đáp ứng được lợi ích và nhu cầu của các bên liên quan.
Thứ nhất, sáng kiến thành lập ARF đã được đưa ra có sự thay đổi nhận thức
của các nước. Các nước trong khu vực đều mong muốn có một diễn đàn hoặc
một cơ chế để giải quyết các vấn đề thách thưc mới về an ninh trong khu vực.
Thứ hai, sự thay đổi lập trường của Mỹ về hợp tác an ninh đa phương là một
trong những yếu tố quan trọng làm cho sáng kiến thành lập ARF trở thành
hiện thực. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Mỹ luôn cho rằng không cần lập
thêm cơ chế mới để xử lý vấn đề an ninh vì Mỹ đã có các liên minh an ninh
song phương giữa Mỹ và các đồng minh làm chỗ dựa. Nhưng sau khi Clinton
 

Đính kèm

Top