• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đồ Án Đồ án Ứng dụng module sim vào quản lý hệ thống xe Bus/Taxi

baoanh_tb_1991

Thành Viên KiloBooks
#1
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
Khoa Cơ khí Chế tạo máy
Bộ môn Cơ Điện Tử
---o0o---Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên : Chu Văn Hiền MSSV : 06111029
Hồ Trọng Hiếu MSSV: 06111034
Phạm Đình Thủy MSSV: 06111100
Lớp 061111B Ngành : Cơ Điện Tử
1.1. ĐẦU ĐỀ LUẬN VĂN
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS/GPRS GIÁM SÁT HỆ THỐNG XE BUÝT
1.2. NHIỆM VỤ.
- Thiết kế, thi công mạch phần cứng định vị GPS và truyền dữ liệu
- Xây dựng phần mềm server quản lý, giám sát và điều hành xe buýt
1. Ngày giao nhiệm vụ luận văn:
2. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
3. Họ và tên giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trường Thịnh
4. Họ và tên giáo viên phản biện: ThS. Nguyễn Thành Chiến
Nội dung và yêu cầu LVTN đã thông qua Bộ môn.
Ngày tháng năm .
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):
Đơn vị: .
Ngày bảo vệ:
Điểm tổng kết: .
Nơi lưu trữ dự án:
ii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày tháng .năm
Giáo viên hướng dẫn
iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày .tháng năm
Giáo viên phản biện
iv
LỜI CẢM ƠN
Qua một thời gian nghiên cứu và thực hiện, đến nay đồ án tốt nghiệp với đề tài:
“Ứng dụng công nghệ GPS/GPRS giám sát hệ thống xe buýt” do thầy Nguyễn
Trường Thịnh hướng dẫn đã được hoàn thiện. Trong suốt thời gian nghiên cứu và thi
công đề tài, chúng em đã gặp không ít vướng mắc nhất định và đã nhận được nhiều sự
giúp đỡ nhiệt thành và quý báu.
Trước tiên, chúng em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Trường Thịnh đã
tin tưởng giao đồ án, chỉ đạo và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề
tài. Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong
khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy, các bạn trên các diễn đàn điện tử, cùng toàn thể các bạn
sinh viên lớp Cơ Điện Tử 061111 đã động viên, góp ý, tạo điều kiện thuận lợi nhất
giúp cho chúng em được hoàn thành đề tài đúng tiến độ được giao.
Do năng lực và thời gian còn hạn chế nên việc tìm thêm nhiều tài liệu làm giàu
cho đồ án còn thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được nhiều hơn nữa ý kiến đóng góp
của các thầy cô giáo, sự chia sẻ tài liệu của các bạn sinh viên để chúng em có thể hoàn
thiện hơn kiến thức của mình.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
v
TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Nội dung đồ án nghiên cứu về hệ thống quản lý hệ thống xe buýt dựa trên nền
công nghệ GPS kết hợp với công nghệ GPRS, hệ thống có nhiệm vụ theo dõi, giám sát
và điều hành hệ thống xe buýt trên địa bàn hoạt động.
Trên mỗi xe buýt đều được gắn một thiết bị có nhiệm vụ thu tín hiệu định vị
GPS từ vệ tinh, sau đó gửi về Server trung tâm thông qua mạng GPRS với giao thức
truyền TCP/IP, thiết bị này được gọi là thiết bị định vị GPS hay gọi tắt là thiết bị định
vị.
Ở Server trung tâm được kết nối mạng Internet và sử dụng phần mềm Java lập
trình mạng Socket để kết nối với thiết bị định vị, thông qua giao thức TCP/IP, nhằm
mục đích truyền nhận dữ liệu giữa 2 bên.
Tiếp theo đó Server trung tâm sẽ xử lý dữ liệu GPS nhận được từ thiết bị định
vị, sau đó hiển thị thông số tọa độ vị trí lên bản đồ số của phần mềm trung tâm hoặc
Google Map và gửi các lệnh điều khiển cũng như thông báo tới xe buýt và các trạm
dừng
vi
ABSTRACT
vii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN iv
TÓM TẮT ĐỒ ÁN . v
ABSTRACT . vi
DANH MỤC HÌNH VẼ xii
DANH MỤC BẢNG BIỂU . xv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xvi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 1
1.1 Dẫn nhập 1
1.2. Mục tiêu đề tài . 2
1.3. Giới hạn đề tài . 2
1.4. Một số mô hình, ứng dụng trong việc quản lý và điều hành các phương tiện. . 3
1.4.1. Hệ thống thông tin địa lý GIS . 3
1.4.2. Quản lý hệ thống xe buýt thông qua bộ đàm. . 3
1.5. Lựa chọn phương án thực hiện. . 3
1.6. Thiết kế hệ thống 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 6
2.1. Tổng quan về GPS. . 6
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống GPS. 6
2.1.2 . Các thành phần của GPS . 8
2.1.2.1. Phần không gian 8
2.1.2.2. Phần điều khiển . 9
2.1.2.3. Phần người sử dụng 10
2.1.3 Hoạt động của hệ thống 10
2.1.4. Bộ thu GPS. 11
2.1.5. Phương trình xác định tọa độ. . 13
viii
2.1.6. Hiệu chỉnh đồng hồ của bộ thu. . 14
2.1.8. Nguồn lỗi của tín hiệu GPS 14
2.1.9. Chuẩn NMEA0183 15
2.1.9.1. Sơ lược về chuẩn NMEA và chuẩn NMEA0183 15
2.1.9.2. Cấu trúc chuỗi NMEA 16
2.2. Hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM 18
2.3 Dịch vụ số liệu cải tiến GPRS – General Packet Radio Service . 18
2.3.1. Sơ lược . 18
2.3.2. Kiến trúc hệ thống GPRS chung. . 19
2.3.3. Địa chỉ IP 20
2.3.4 Các lớp thiết bị GPRS. 22
2.3.5 Thông số chất lượng dịch vụ (QoS) GPRS . 22
2.3.6 Các dịch vụ hỗ trợ 23
2.4. GIỚI THIỆU SIM 548 23
2.4.1. Giới thiệu chung 23
2.4.2. Đặc điểm của module SIM548C . 24
2.4.3. Sơ đồ chức năng 27
2.5. Giới thiệu về vi điều khiển ATMEGA128 . 30
2.5.1. Tổng quan về vi điều khiển ATMega128 . 30
2.5.2.Giao tiếp USART 34
2.5.3. Khối USART trong Atmega128 35
2.5.4. Giao tiếp I2C . 40
2.5.4.1. Khái quát TWI và I2C 40
2.5.4.2. TWI trên AVR 41
2.5.5. Giao tiếp SPI . 46
2.6. Giới thiệu IC thu phát âm thanh ISD2560 . 48
ix
2.6.1. Sơ đồ chân ISD2560 49
2.6.2. Sơ đồ khối bên trong của ISD2560 . 49
2.6.3. Một số thông số cơ bản . 50
2.6.4. Mô tả chức năng các chân 50
2.6.5. Mô tả chức năng 54
2.6.5.1. Mô tả chi tiết 54
2.6.5.2. Các MODE vận hành . 55
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG 60
3.1. Sơ đồ khối mạch phần cứng. 61
3.2. Thiết kế phần cứng cho khối modul sim 548C 61
3.2.1. Thiết kế phần cứng cho phần GSM/GPRS 61
3.2.2. Thiết kế phần cứng cho phần GPS 66
3.3. Thiết kế phần cứng cho khối vi điền khiển ATMEGA128 69
3.4. Thiết kế phần cứng cho khối vi điền khiển ATMEGA32 71
3.5. Khối nguồn cung cấp 72
3.5.1. Nguồn cung cấp cho phần GSM/GPRS 73
3.5.2. Nguồn cung cấp cho phần GPS và khối ATMega128 . 75
3.6. Khối hiển thị 75
3.7. Khối tiếng nói 76
CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 77
4.1 Tập lệnh AT . 77
4.2 Tập lệnh AT sử dụng điều khiển module GSM và GPS 79
4.2.1 Cấu hình cho phần cứng: module simcom548 truy cập GPRS 79
4.2.2 Truyền nhận thông báo về tình trạng GPRS 83
4.2.3 Thiết lập kết nối 84
4.2.4 Truyền nhận gói . 85
x
4.2.5 Hủy kết nối . 86
4.3. Lập trình cho vi điều khiển Atmega 128 87
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG PHẦN MỀM SERVER . 91
5.1. Yêu cầu và mục đích của hệ thống phần mềm . 91
5.2.Cấu trúc và sơ đồ giải thuật . 92
5.2.1. Cấu trúc . 92
5.2.2. Sơ đồ giải thuật . 93
5.3. Xây dựng phần mềm server quản lý phương tiện, ứng dụng giao thức TCP/IP 94
5.3.1 Ứng dụng giao thức TCP/IP trong việc liên kết các user qua mạng internet. . 94
5.3.1.1. Sơ lược về TCP server. . 94
5.3.1.2. Đơn vị điều khiển socket . 94
5.3.1.3. Quy trình tạo một server trên máy tính sử dụng socket . 94
5.3.2 Giải pháp ứng dụng của module Sim548 trong việc kết nối server- client 95
5.3.2.1. Đối với server. . 95
5.3.2.2. Module Sim548 95
5.3.3 Khả năng và mức độ đáp ứng của Server 96
5.3.4 Vấn đề bảo mật của hệ thống . 96
5.3.5 Giải pháp GPRS 97
5.4. Xây dựng phần mềm Server dùng Java . 98
5.4.1 Java và lịch sử phát triển . 98
5.4.2 Các khối chức năng thực hiện yêu cầu đặt ra 99
5.4.3. Các công việc thực hiện để xây dựng phần mềm Server . 99
5.4.3.1. Xây dựng bản đồ offline . 100
5.4.3.2. Xây dựng thuật toán tính khoảng cách . 101
CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 102
6.1. Thực nghiệm đánh giá sai số của hệ thống 102
xi
6.2. Thực nghiệm đánh giá tính ổn định của hệ thống 107
CHƯƠNG 7: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT
TRIỂN . 108
7.1. Các kết quả đạt được 108
7.1.1. Thiết kế chế tạo thành công mạch phần cứng, hiển thị các thông số. 108
7.1.2. Xây dựng phần mềm server có chức năng giám sát và quản lý . 109
7.1.3. Bản đồ offline 110
7.1.4. Ý nghĩa thực tiễn . 110
7.2. Kết luận 111
7.2.1 Kết luận 111
7.2.2. Các vấn đề còn chưa được giải quyết . 111
7.2.3. Đánh giá 111
7.3. Hướng phát triển của đề tài 112
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top