• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
2
1. Bối cảnh
a. Tình hình thế giới và khu vực
* Những chuyển biến về kinh tế quốc tế:
Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp
tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc
gia, dân tộc.
Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước, nhất là những nước
đang phát triển đã đổi mới tư duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương
hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế ; mở rộng và tăng cương liên kết , hợp tác
với các nước phát triển để tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ, mở rộng thị
trường, học tập kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh.
Các nước đổi mới tư duy về quan niệm sức mạnh, vị thế quốc gia. Thay
thế cách đánh giá cũ, chủ yếu dựa vào thế mạnh quân sự bằng các tiêu chí
tổng hợp, trong đó sức mạnh kinh tế được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu.
Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó: Dưới góc độ kinh tế, toàn cầu
hoá là quá trình lực lượng sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt
qua các rào cản bởi biên giới quốc gia và khu vực, lan toả ra phạm vi toàn
cầu, trong đó hàng hoá, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động . vận động thông
thoáng ; sự phân cồng lao động mang tính quốc tế; quan hệ kinh tế giữa các
quốc gia, khu vực đan xen nhau, hình thành mạng lưới quan hệ đa chiều.
Những tác động tích cực của toàn cầu hoá: trên cơ sở thị trường được
mở rộng, trao đổi hàng hoá tăng mạnh đã thúc đẩy phát triển sản xuất của các
nước; nguồn vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý cùng các hình thức đầu tư, hợp tác mang lại lợi ích cho các bên tham gia hợp tác. Mặt khác
toàn cầu hoá làm tăng tính tuỳ thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các
quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng môi trường hoà bình, hữu nghị và hợp
tác giữa các nước.
Thực tế cho thấy rằng, các nước muốn thoát khỏi nguy cơ bị biệt lập, tụt hậu,
kém phát triển thì phải tích cực, chủ động tham gia vào qúa trình toàn cầu
hoá, đồng thời phải có bản lĩnh cân nhắc một cách cẩn trọng các yếu tố bất lợi
để vượt qua.
Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ những năm 1990, có
nhiều chuyển biến mới: Trước hết trong khu vực tuy vẫn tồn tại những bất ổn,
như vấn đề hạt nhân, vấn đề tranh chấp lãnh hải thuộc vùng biển Đông và
việc một số nước trong khu vực tăng cường vũ trang, nhưng châu Á - Thái
Bình Dương vẫn được đánh giá là khu vực ổn định ; hai là, châu Á - Thái
Bình Dương có tiềm lực lớn và năng động về phát triển kinh tế. Xu thế hoà
bình và hợp tác trong khu vực phát triển mạnh.
* Tình hình chính trị quốc tế:
Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng khoảng sâu sắc. Đến đầu
những năm 1990, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, dẫn đến những
biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế. Trật tự thế giới được hình thành từ sau
chiến tranh thê giới thứ hai trên cơ sở hai khối đối lập do Liên Xô và Hoa Kỳ
đứng đầu (trật tự thế giới hai cực) tan rã, mở ra thời kỳ hình thành một trật tự
thế giới mới.
Trên phạm vi thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh
chấp vẫn còn, nhưng xu thế chung của thế giới là hoà bình và hợp tác phát
triển.
 

Đính kèm

Top