• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận đường lối đối ngoại

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985)
1. Hoàn cảnh lịch sử từ 1975 – 1986
a. Tình hình thế giới
- Đây là khoảng thời gian chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học –
công nghệ  trở thành động lực phát triển lực lượng sản xuất
- Nhật bản và tây âu vươn lên trở thành 2 trung tâm lớn của kinh tế thế giới
- Xu thế chạy đua giữa các nước trên thế giới đã tạo nên cục diện hòa hoãn giữa các nước
- Hệ thống XHCN mở rộng về phạm vi, phong trào cách mạng thế giới phát triển nhanh chóng,
phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng của giai cấp công nhân đang trên đà phát triển,
nhưng giai đoạn này, tình hình kinh tế của các nước XHCN trì trệ và mất ổn định
- Cục diện hòa bình và hợp tác được mở ra tại khu vực Đông Nam Á
b. Tình hình trong nước
 Thuận lợi:
- Miền nam hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hòa bình, thống nhất, cả nước tập trung xây dựng
CNXH
- Đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH
 Khó khăn:
- Phải tập trung đối phó vs hậu quả nặng nề của chiến tranh.
- Đối phó với chiến tranh biên giới tây nam và chiến tranh biên giới phía bắc.
- Đối tượng thù địch sử dụng những biện pháp thâm độc để chống phá cách mạng Việt Nam.
- Khó khăn về kinh tế xã hội do vấp phải tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên
CNXH trong 1 thời gian ngắn.
Những khó khăn – thuận lợi đã ảnh hưởng to lớn đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước,
và tác động đến việc hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng.
2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
- Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết
thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH ở nước ta.
- Củng cố và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước
XHCN, bảo vệ, phát triển mối quan hệ việt – lào – campuchia, sẵn sàng thiết lập và mở rộng quan hệ
bình thường giữa VN vs các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi.
 

Đính kèm

Top