• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Giải pháp Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

domsang

Thành Viên Tích Cực
#1
LỜI NÓI ĐẦU

Như chúng ta đã biết, nguồn lực con người được xem là quý giá nhất và là yếu tố cơ bản cho sự Phát triển nhanh, bền vững của doanh nghiệp. Hơn nữa, tài nguyên con người là nhân tố cần có cách quản lý và khai thác khác hẳn so với những tài nguyên khác. Vì vậy, vấn đề Đầu tư Phát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những vấn đề cần thiết cấp bách đối với sự Phát triển của Xã hội nói chung và với sự sống còn của các doanh nghiệp nói riêng.

Hiện nay, sự Phát triển nhanh và mạnh mẽ của các công ty may trong nước cũng như các công ty may có vốn Đầu tư nước ngoài trong địa bàn Tỉnh Thái Bình dẫn đến sự cạnh tranh Lao động ngày càng gay gắt. Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái được thành lập năm 1996 với chức năng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của công ty đã góp phần quan trọng vào sự Phát triển chung cuả Thái Bình. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, sự Phát triển của công ty trước hết do nguồn nhân lực của công ty quyết định.

Do vậy, Đầu tư Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty chính là vấn đề thực tiễn đặt ra cấp bách. Nhận thức được vai trò to lớn của việc Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nói chung và trong công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái nói riêng, em đã chọn đề tài: "Giải pháp Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Đề tài được chia làm 3 chương:

+Chương 1: Lý luận chung về nguồn nhân lực và Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.

+Chương 2: Thực trạng Phát triển nhân sự tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái giai đoạn 2008 - 2010.

+Chương 3: Một số giải pháp nhằm Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái.

Trong quá trình thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp em đã cố gắng thu thập và trao đổi thông tin, đi thực tế, lắng nghe và quan sát. Bên cạnh đó em đã được sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn và các anh chị trong phòng quản lý nhân sự của công ty để em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Tuy nhiên do kiến thức và năng lực của bản thân còn nhiều hạn chế không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, trong báo cáo còn nhiều điều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy cô và các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ Phát triển NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
1.1 Nguồn nhân lực

1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực
1.2 Phát triển nguồn nhân lực
1.2.1 Khái niệm.
1.2.1.1 Phát triển nguồn nhân lực.
1.2.1.2 Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.3 Đánh giá thành tích công tác.
1.2.2 Tầm quan trọng của việc Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.2.3 Nội dung Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CP MAY XK VIỆT THÁI.
2.1 Tổng quan về Công ty CP may XK Việt Thái
2.1.1 Qúa trình hình thành và Phát triển của Công ty CP may XK Việt Thái
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty CP may XK Việt Thái
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh của Công ty CP may XK Việt Thái giai đoạn 2008 - 2010.
2.2 Thực trạng Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP may XK Việt Thái giai đoạn 2008-2010
2.2.1 Đặc điểm Lao động của Công ty VITEXCO
2.2.2 Thực trạng Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty VITEXCO
2.2.3 Đánh giá chung về hoạt động Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP may XK Việt Thái

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM Phát triển NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI
3.1 Phương hướng cơ bản nhằm Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP may XK Việt Thái trong thời gian tới
3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP may XK Việt Thái
3.2.1 Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực
3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về sự cần thiết chính bản thân người lao động
3.2.3 Xây dựng chiến lược tổng thể về nguồn nhân lực gắn với kế hoạch Phát triển của Công ty
3.2.4 Tập trung Đầu tư đào tạo và Phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân kỹ thuật trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi
3.2.5 Sắp xếp và sử dụng Lao động trong Công ty một cách hợp lý
3.2.6 Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý
3.3 Một số ý kiến riêng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Đính kèm

Top