• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Giáo trình định giá đất

mrszerono11

Thành Viên Tích Cực
#1
( Word Reader - Unregistered )
www.word-reader.com


GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ ĐẤT


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU i
CHƯƠNG I: ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI 1
1. ĐẤT ĐAI 1
1.1. Khái niệm 1
1.2. Đặc trưng 2
2. THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI 2
2.1. Khái niệm thị trường đất đai 2
2.2. Yếu tố cấu thành thị trường đất đai 3
2.3. Vai trò của thị trường đất đai 3
2.4. Các khu vực của thị trường đất đai 4
2.5. Đặc trưng của thị trường đất đai 8
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 9
CHƯƠNG II: GIÁ ĐẤT VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 10
1. KHÁI NIỆM GIÁ ĐẤT 10
2. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁ ĐẤT 10
3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT 11
3.1. Nhân tố nhân khẩu 11
3.2. Nhân tố xã hội 12
3.3. Nhân tố quốc tế 12
3.4. Nhân tố kinh tế 13
3.5. Nhân tố khu vực 14
3.6. Nhân tố cá biệt 15
4. CÁC LOẠI GIÁ ĐẤT 16
4.1. Giá cả, giá cả thị trường 16
4.2. Giá trị thị trường 17
4.3. Giá trị sử dụng 17
4.4. Giá trị trao đổi 17
4.5. Giá trị bảo hiểm 18
5. CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 18
5.1. Địa tô 18
5.2. Lãi xuất ngân hàng 19
5.3. Quan hệ cung cầu 21
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 27
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 28
CHƯƠNG III: ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 29
1. KHÁI NIỆM ĐỊNH GIÁ ĐẤT 29
2. THÔNG TIN TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT 30
 

Đính kèm

Top