• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Sách Giáo trình tâm lý khách du lịch

Hotro.Kilobooks

Quản Trị Cấp Cao
#1
Trong hoạt động du lịch, việc nhận thức được các hiện tượng tâm lý nói chung và nhận thức được các đặc điểm tâm lý của khách du lịch nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này giúp cho người phục vụ lựa chọn được cách giao tiếp và phục vụ hiệu quả nhất phù hợp với những đặc điểm tâm lý của khách. Để làm được điều này, đòi hỏi người phục vụ phải có những kiến thức cơ bản về tâm lý học nói chung và tâm lý khách du lịch nói riêng.

Cuốn sách “ Giáo trình tâm lý khách du lịch” ra đời nhằm cung cấp cho người đọc một số kiến thức cơ bản, phổ biến về tâm lý con người trong cuộc sống nói chung và tâm lý khách du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.
Nghiên cứu cuốn sách này, người học có thể bổ sung hoàn thiện thêm kiến thức trong quan hệ xã hội, quan hệ giao tiếp với khách du lịch, để từ đó có những hành vi ứng xử hợp lý trong quan hệ trong doanh nghiệp với cấp trên, cấp dưới, trong quan hệ phục vụ với khách du lịch.MỤC LỤC
Phần thứ nhất: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÂM LÝ HỌC
Chương II: MỘT SỐ QUÁ TRÌNH VÀ THUỘC TÍNH TÂM LÝ TIÊU BIỂU
Phần thứ hai: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH
Chương III: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH
Chương IV: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA KHÁCH TRONG TIÊU DÙNG DU LỊCH
Chương V: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CÁ NHÂN PHỔ BIẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH
Chương VI: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH DU LỊCH THEO VÙNG LÃNH THỔ
Phụ lục 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH
Phụ lục 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH
Phụ lục 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ PHÁN ĐOÁN CON NGƯỜI KHI TIẾP XÚC
 

Đính kèm

Top