• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Sách Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành

phytoplanton

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC

Bài số 1: Trang thiêt bị cần thiết trong nghiên cứu vi sinh vật
Bài số 2: Phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm tế bào vi sinh vật
Bài số 3: Chuẩn bị dụng cụ và môi trường nuôi cây vi sinh vật
Bài số 4: Nuôi cấy vi sinh vật
Bài số 5: Phương pháp lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
Bài số 6: Phương pháp phân tích vi sinh vật
Bài số 7: Đánh giá đặc tính sinh học của vi sinh vật
Bài số 8: Phân lập tuyển chọ n Azotobacter từ đất
Bài số 9: Phương pháp láy mẫu và phân lập tuyển chọn vi khuẩn Rhizobium
Bài số 10: Phương pháp xác định nhanh trao đổi chất vi sinh vật
Bài số 11: Vi sinh vật trong môi trường
Bài số 12: Phương pháp xác định nấm men, nấm mốc, tảo và
nguyên sinh động vật
Bài số 13: Quá trình chuyển hoá nitơ dưới tác dụng của vi sinh vật
Bài số 14: Chuyển hoá lưu huỳnh dưới tác dụng của vi sinh vật
Bài số 15: Vi sinh vật phân giải lân (phospho)
Bài số 16: Enzym trong quá trình trao đổi nitơ, phospho, lưu huỳnh
Bài số 17: Xác định sinh khối vi sinh vật đất
Bài số 18: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài số 19: Thăm quan kiến tập về vi sinh vật
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
 

Đính kèm