• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Giới thiệu công ước viên về tội diệt chủng 1951

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
Công ước về ngăn chặn và trừng trị tội diệt chủng đã được thông qua bởi Đại hội đồng
LHQ vào ngày 09/12/1948 và có hiệu lực 12/01/1951 gồm 19 điều khoản. Công ước
định nghĩa diệt chủng là: giết thành viên của nhóm, gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ
thể hoặc tinh thần cho các thành viên trong nhóm.
Công ước xác định các tội phạm có thể bị trừng phạt theo quy ước: diệt chủng; âm mưu
phạm tội diệt chủng; chỉ đạo, kích động công chúng để phạm tội diệt chủng; cố ý phạm
tội diệt chủng; đồng lõa trong vụ diệt chủng.
Tội diệt chủng bao gồm các hành vi: tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc
gia, dân tộc, chủng tộc hay tôn giáo, bao gồm:
a, giết hại thành viên của nhóm người trên.
b, gây tổn hại nghiêm trọng đến thể xác hoặc tinh thần cho các thành viên của nhóm.
c, cố ý đặt nhóm người vào điều kiện sống nhằm dẫn đến sự tổn hại về thể xác một
cách hoàn toàn hoặc một phần.
d, thực hiện các biện pháp nhằm ngăn sự sinh sôi trong nhóm.
e, dùng vũ lực để chuyển giao trẻ em nhóm cho nhóm khác.
II. Hoàn cảnh tư vấn tòa án:
có nhiều quốc gia phản đối việc bảo lưu công ước vể tội diệt chủng, việc bảo lưu điều
ước đang được Đại hội đồng xem xét, đồng thời Tổng thư ký đã gửi thư đến tòa án
quốc tế để hỏi ý kiến tư vấn của tòa án về việc bảo lưu đối với công ước về tội diệt
chủng. trong kỳ họp thứ V của đại hội đồng , đặc biệt là ở ủy ban thứ VI của đại hội
đồng có rất nhiều ý kiến khác nhau về bảo lưu giữa các bên - ủy ban pháp luật đã yêu
cầu tòa án quốc tế đưa ra ý kiến tư vấn. Căn cứ vào những điều khoản được quy định
trong công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng, trong đó có điều 9, tòa án công
lý quốc tế có thẩm quyền đưa ra ý kiến tư vấn trong trường hợp này. Phiên tòa diễn ra
vào ngày 28/5/1951.
Tòa đã tư vấn theo 3 vấn đề sau:
 
Top