• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Yêu Cầu Giúp đỡ về luận văn

tuanv1984

Thành Viên KiloBooks
#1
Mình đang nhận đề tài luận văn thuộc lĩnh vực CNTT: Tự động nhận dạng phương ngữ chính của tiếng Việt nói sử dụng bộ công cụ Sphinx.
Ai có tài liệu gì mong giúp đỡ. Tôi sẽ cảm ơn và hậu tạ.