• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận HK Phân tích biện pháp cơ bản đề phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán trên cơ sở phân tích thị trường năm 2012 (9đ)

deadreturn

Thành Viên Mới
#1
MỤC LỤC
1. Sơ lược về kinh doanh chứng khoán và những rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. 1
1.1. Về hoạt động kinh doanh chứng khoán. 1
1.2. Các loại rủi ro có thể xảy đến khi tham gia vào thị trường chứng khoán. 2
1.2.1. Các rủi ro mang tính hệ thống. 2
1.2.2. Các rủi ro không có tính hệ thống. 2
2. Thực tế thị trường trong năm 2012 và những biến động nổi bật. 4
2.1. Thị trường trong 5 tháng đầu năm 2012. 4
2.2. Thị trường chứng khoán 7 tháng còn lại trong năm 2012. 5
3. Quan điểm cá nhân về những rủi ro xuất hiện trên thị trường trong năm 2012. 7
4. Một số biện pháp đề phòng và giảm thiểu thiệt hại từ các loại rủi ro xuất hiện trong năm 2012. 9
4.1. Đối với rủi ro về pháp lý. 9
4.2. Đối với các rủi ro về thông tin. 10
4.3. Một số biện pháp khác nhằm hạn chế tối đa hậu quả của các rủi ro mà doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán (hay các nhà đầu tư) có khả năng phải gánh chịu. 11
4.3.1. Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu dựa trên lý thuyết của Markowitz. 11
4.3.2. Thực hiện quản trị rủi ro đối với công ty chứng khoán. 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13
 
Top