• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường

#1
Do đặc thù của ngành xây dựng nên đa số các công trình
xây dựng đều có quy mô lớn, chi phí lớn, thời gian xây
dựng và khai thác dài. Nguồn vốn dành cho xây dựng
thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách hàng năm của
Nhà nước cũng như kế hoạch vốn hàng năm của doanh
nghiệp. Chi phí xây dựng là một trong bốn mục tiêu hàng
đầu của một dự án. Vì vậy công tác quản lý chi phí trong
các dự án xây dựng luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư
quan tâm.
 Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và trước những thay
đổi chính sách vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động đầu tư
xây dựng, Tập đoàn Nam Cường cũng cần có những điều
chỉnh về chiến lược sản xuất kinh doanh và công tác quản
lý để phù hợp với tình hình. Cũng như đại đa số các doanh
nghiệp xây dựng khác, quản lý chi phí trong các dự án xây
dựng trong môi trường ngày càng cạnh tranh và khó khăn
hiện nay đang là vấn đề mà Tập đoàn quan tâm.
 Hệ thống lý thuyết về quản lý chi phí trong các
dự án đầu tư xây dựng công trình.
 Vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng công
tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.
 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác
quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng
công trình tại Tập đoàn Nam Cường.
 
Top