• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

#1
[h=1]Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản[/h]
1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản
- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng thuê bất động sản;
- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.
- Hợp đồng môi giới bất động sản;
- Hợp đồng định giá bất động sản;
- Hợp đồng tư vấn bất động sản;
- Hợp đồng đấu giá bất động sản;
- Hợp đồng quảng cáo bất động sản;
- Hợp đồng quản lý bất động sản.

2. Các nguyên tắc ký kết hợp đồng
- Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận.
- Nguyên tắc bình đẳng.
- Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
- Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự.
- Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp.
- Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự.
- Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật.
- Nguyên tắc hoà giải.

3. Hình thức hợp đồng
Hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản; việc công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; việc ký kết hợp đồng phải tuân theo các quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 

Đính kèm

Top