• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm Phase2 - Modul hiển thị kết quả INTERPRET

#1
Phầm mềm Phase2 gồm 2 Mô đun:
1. Mô đun Model để xây dựng mô hình và đưa vào các thông số cần thiết của bài toán và giải bài toán.
2. Mô đun INTERPRET để biểu diễn kết quả và phân tích bài toán.
Tài liệu này là hướng dẫn cho Mô đun thứ 2 (Tài liệu cho Mô đun thứ nhất đã được đăng tải trước đây).
 
Top