• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đồ Án Kinh Doanh Chứng Khoáng và Mô giới tự do trong Kinh doanh chứng khoáng

#1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN
+2.1 Doanh lợi và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
+2.2. Phân tích đầu tư chứng khoán
+2.3. Định giá chứng khoán
Chương 3: MÔI GIỚI VÀ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
+3.1. Môi giới chứng khoán
+3.2. Tự doanh chứng khoán
CHƯƠNG 4: BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
+4.1 - Phát hành chứng khoán
+4.2 Khái niệm và vai trò của bảo lãnh phát hành
+4.3. Các hình thức bảo lãnh phát hành
+4.4. Qui trình bảo lãnh phát hành CK
CHƯƠNG 5: TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
+ 5.1. TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
+
5.2. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
(Thư mục Đính kèm bao gồm tất cả thông tin đầy đủ nhất về Chứng Khoáng)
 

Đính kèm

Top