• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!

Đề Án Lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta hiện nay

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta hiện nay[/h][h=2][/h]Mục Lục

[h=3]Chương 1. Người Thái và không gian văn hoá của người Thái ở Tây Bắc nước ta[/h]
I. Điều kiện tự nhiên vùng Tây Bắc
II. Người Thái ở Tây Bắc
III. Những đặc trưng và tính trội của văn hoá ở Tây Bắc

[h=3]Chương 2. Thực trạng lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta[/h]
I. Lễ hội và phân loại lễ hội
II. Những lễ hội truyền thống chủ yếu của người Thái ở Tây Bắc
III. Lễ hội truyền thống của người Thái Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay

[h=3]Chương 3. Một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị trong lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta[/h]
I. Phương hướng chung
II. Một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị trong lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc

Kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Trong kho tàng văn hoá Việt Nam, lễ hội truyền thống là di sản văn hoá vô cùng quý báu, được hình thành gắn liền với quá trình phát triển tộc người, góp phần làm nên bản sắc tộc người, bản sắc dân tộc.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, lễ hội đã, đang và còn có sức sống mãnh liệt, tác động không nhỏ đến đời sống tộc người. Có thể nói, lễ hội là nơi hội tụ và giới thiệu văn hoá truyền thống của tộc người, thể hiện niềm tin và khát vọng của con người góp phần làm nên sự phong phú và đa đạng bức tranh văn hoá đa tộc người ở nước ta.
Lễ hội là nơi hội tụ và bảo tồn văn hoá truyền thống của tộc người, thể hiện niềm tin và khát vọng của con người góp phần làm nên sự phong phú và đa dạng bức tranh văn hoá đa tộc người ở nước ta. Diện mạo văn hoá của một vùng, một dân tộc thường được biểu hiện một cách tập trung nhất, sinh động nhất ở các lễ hội, nơi mà tất cả những hoạt động lễ nghi, phong tục, những sinh hoạt văn hoá cộng đồng được bộc lộ toàn diện, đầy đủ. Việc khai thác, phát triển các giá trị văn hoá trong lễ hội các dân tộc có ý nghĩa làm phong phú nền văn hoá Việt Nam và là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy đa dạng văn hoá của các dân tộc. Chính vì vậy, việc nghiên cứu lễ hội các dân tộc ở Việt Nam nói chung và lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số nói riêng đang là vấn đề đặt ra không chỉ trong nhận thức về tầm quan trọng của di sản văn hoá tộc người, mà còn là đòi hỏi cấp bách trước xu thế toàn cầu hoá và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.
 

Đính kèm

Top