• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Lịch sử văn minh thế giới Nho giáo và ảnh hưởng của nho giáo đối với nghệ thuật và phong tục tập quán Việt Nam thời kì phong kiến (9,5đ)

royalmickey

Thành Viên Mới
#1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
Nội dung. 3
I. Nho giáo và quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam. 3
1. Khái quát chung về Nho giáo: 3
2. Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt nam: 3
Ảnh hưởng của Nho giáo đến lĩnh vực nghệ thuật và phong tục tập quán của Việt Nam thời kì phong kiến. 4
Ảnh hưởng của Nho giáo đến lĩnh vực nghệ thuật. 4
2, Ảnh hưởng của Nho giáo tới phong tục tập quán. 8
3, Nhận xét về ảnh hưởng của Nho giáo đối với nghệ thuật và phong tục tập quán Việt Nam thời kì phong kiến. 9
Kết luận. 11

LỜI MỞ ĐẦU
Nho giáo Trung Quốc đã du nhập vào Việt Nam từ rất lâu, nó chiếm vị trí độc tôn từ thế kỉ 15 và thịnh đạt nhất vào thời Lê Thánh Tông. Việt Nam là một nước từ lâu đời chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Nho giáo. Hơn một ngàn năm trôi qua, Nho giáo được giới thống trị ở Việt Nam sử dụng như tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc thượng tầng của xã hội. Trong suốt thời kì phong kiến, toàn thể giới tri thức, dù khác nhau về mặt quan điểm chính trị và văn hoá, đều tự coi mình là những đệ tử của Nho giáo, lấy tiêu chuẩn đạo đức của Nho giáo làm kim chỉ Nam cho phương châm suy nghĩ và hành động.
Nền văn hoá Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Nho giáo, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật và phong tục tập quán thời phong kiến. Việc tìm hiểu kĩ hơn về Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo đến những lĩnh vực nêu trên là hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn về cả mặt lí luận và thực tiễn. Mặc dù sau khi du nhập vào nước ta, Nho giáo vẫn còn tồn tại nhiều điều hạn chế nhưng ta cũng không thể nào phủ nhận được những tư tưởng tiến bộ và những cơ sở kiến trúc văn hoá mang lại nhiều giá trị nghệ thuật cho chúng ta sau này.
 
Top