• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Loại hình báo in và báo điện tử

nhxuan

Thành Viên Tích Cực
#1
TÊN ĐỀ TÀI: Loại hình báo in và báo điện tử
Information
MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 2
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 2
5. Ý nghĩa của vịêc nghiên cứu đề tài. 2
6. Kết cấu. 3
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LOẠI HÌNH 4
BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ 4
1.1.Đặc điểm, đặc trưng của loại hình báo in. 4
1.1.1 Tính thời sự và tính định kỳ của báo in 4
1.1.2 Sự đồng hiện thông tin và đặc trưng việc tiếp nhận thông tin của công chúng báo in 5
1.2. Đặc điểm và đặc trưng của báo điện tử 8
1.2.1. Tính thời sự và tính phi định kỳ. 8
1.2.2. Sự đồng hiện thông tin và sự tiếp nhận thông tin của công chúng báo trực tuyến. 9
1.2.2.1 Sự đồng hiện thông tin 9
1.2.2.2 Sự tiếp nhận thông tin của công chúng báo điện tử. 13
1.2.3 Tính tương tác trên báo điện tử (Interactivity) 14
Chương 2: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM BÁO IN CHO BÁO ĐIỆN TỬ 18
2.1. Việc sử dụng tít của tác phẩm báo in cho báo điện tử. 18
2.2. Việc sử dụng sapô của tác phẩm báo in cho báo điện tử 30
2.3. Việc sử dụng chính văn và kết cấu của tác phẩm báo in cho báo điện tử. 40
Chương 3: KỸ THUẬT BIÊN TẬP TÁC PHẨM TỪ BÁO IN SANG BÁO ĐIỆN TỬ 49
2.1. Kỹ thuật chuyển tít từ báo in sang báo điện. 49
ã Một số kỹ thuật để chuyển tít của báo in sang báo điện tử đó là: 50
2.2. Kĩ thuật chuyển sapô báo in sang báo điện tử. 58
2.3. Kỹ thuật chuyển phần chính văn và kết cấu của báo in sang báo điện tử. 61
2.3.1. Kỹ thuật chuyển phần chính văn. 61
2.3.2. Kỹ thuật chuyển kết cấu. 67
C. PHẦN KẾT LUẬN 70
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top