• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Luật Kinh doanh bảo hiểm – Những nội dung cần hoàn thiện

#1
[h=1]Luật Kinh doanh bảo hiểm – Những nội dung cần hoàn thiện[/h]
1. Đặt vấn đề
Bảo hiểm là một nhu cầu tất yếu của con người trong việc đối mặt với rủi
ro, đó là nguy cơ xảy ra thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng hoặc tài sản. Chính vì
vậy, hoạt động kinh doanh bảo hiểm là một ngành dịch vụ phát triển từ lâu ở các
quốc gia trên thế giới và ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Ở Việt
Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh bởi Luật kinh doanh bảo
hiểm (LKDBH) được ban hành ngày 9/12/2000 và có hiệu lực từ ngày 1/4/2001.
Đây là một văn bản hết sức quan trọng, là cơ sở để phát triển thị trường bảo hiểm
Việt Nam. Từ chỗ có rất ít doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thì cho đến nay, tham
gia thị trường này gồm rất nhiều DNBH thuộc nhiều thành phần kinh tế, trong đó
có những DNBH nổi tiếng của nước ngoài cũng tham gia đầu tư vào Việt Nam.
Đến hết năm 2007, tổng số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mặt tại thị
trường Việt Nam là 23 doanh nghiệp, 9 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh
nghiệp tái bảo hiểm, 8 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 

Đính kèm

Top